Fonds verstandelijk gehandicapten steunt ruim 25 projecten in de provincie Friesland

DRACHTEN - Fonds verstandelijk gehandicapten maakt dit jaar voor bijna  € 30.000 in totaal 26 projecten mogelijk in de provincie Friesland. Het zijn lokale projecten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Organisaties die een bijdrage ontvangen zijn onder andere ouderverenigingen Sien en KansPlus en Stichting Clubwerk Pypskoft in Drachten. De bedragen variëren van € 400 voor een muziekavond tot € 2200 voor een groepsvakantie voor 130 mensen met een verstandelijke beperking. Fonds verstandelijk gehandicapten vraagt elk jaar  eind september financiële steun en aandacht voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij onder andere door middel van onze landelijke collecte. Deze steun is hard nodig!  De overheid vergoedt de woon- en aanvullende zorgkosten voor mensen met een verstandelijke handicap. Voor alle overige kosten zijn ze afhankelijk van een werkvergoeding of uitkering. Vaak betalen ouders of familieleden hun sport of vrijetijdsbesteding. Fonds verstandelijk gehandicapten helpt hierbij, en financiert en organiseert zoveel mogelijk projecten. Om dat mogelijk te maken, collecteert het Fonds in de week van 22 september tot en met 27 september 2014 weer in het hele land. Voor haar collecte zoekt het Fonds nog vrijwilligers: mensen die in de laatste week van september twee of drie uur willen collecteren in hun buurt of wijk. Opgeven kan via de website www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl. Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat mensen met een verstandelijke beperking gewoon meedoen in de maatschappij. Het Fonds financiert projecten die het leven van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en verrijken. Projecten die helpen hun talenten te ontwikkelen, en die de emancipatie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren. Er gaat geld naar kleine initiatieven, zoals de aanschaf van aangepast materieel voor een manege, een duofiets voor een zorgboerderij of de organisatie van theater- en schildercursussen op maat. Het Fonds draagt ook bij aan werkweken en vakanties, die zorgen dat mensen uit hun isolement komen of dat ze bouwen aan hun netwerk. Ook gaat er geld naar grotere, landelijke projecten, zoals trainingen gericht op weerbaarheid, het opdoen van werkervaring en het toegankelijk maken van informatie. Verder steunt het Fonds evenementen die de ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking bevorderen, zoals ’Mijn kunstmaatje en ik’.