25 sollicitanten voor burgemeesterspost Opsterland

BEETSTERZWAAG -  Voor het burgemeesterschap van de gemeente Opsterland hebben zich 25 sollicitanten gemeld.

De VVD is met negen gegadigden het meest vertegenwoordigd onder de achttien mannen en zeven vrouwen. Daarna volgen PvdA (4) en CDA (3). Gemeentebelangen, ChristenUnie en GroenLinks zijn alle tweemaal present, D66 en Burgerbelangen eenmaal. Van de laatste kandidaat is de partijkleur onbekend. Eén van de sollicitanten is jonger dan veertig, twee zijn ouder dan zestig, de rest is veertiger (10) of vijftiger (12). Eerste selectie Commissaris van de Koning John Jorritsma maakt uit de 25 belangstellenden een eerste selectie en bespreekt deze met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Die doet na sollicitatiegesprekken uiteindelijk een voordracht van twee kandidaten aan de gemeenteraad, waarna die achter gesloten deuren een keuze maakt. Als de minister van Binnenlandse Zaken instemt met dit advies benoemt de Koning de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit. Opsterland heeft een nieuwe burgemeester nodig nu burgemeester Francisca Ravestein (D66) deze maand vertrekt naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het najaar is bekend wie de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester is. Binnenkort maakt de heer Jorritsma bekend wie tot die tijd waarnemend burgemeester van Opsterland zal zijn. Dit is gebruikelijk als gemeenten langer dan twee maanden zonder eigen burgemeester komen te zitten.