Wethouder Wietze Kooistra in Opsterland behoudt sociale portefeuille

Opsterland-Ooststellingwerf - Wat opvalt bij de verdeling van de taken tussen de wethouders in het nieuwe college van Opsterland is dat de zware sociale portefeuille in zijn geheel onder de hoede van Wietze Kooistra blijft.

Waar andere Friese gemeenten - met oog op de decentralisatie van Wmo, jeugdzorg en werk en inkomen - ervoor kiezen om het sociale domein op te delen onder verschillende wethouders vanwege de zwaarte van het pakket, hebben de coalitiepartners in Opsterland besloten om de klus aan Kooistra over te laten. Daarmee rust de komende jaren een zware last op de schouders van de CDA-wethouder. Aan de andere kant valt ook het nodige te zeggen voor deze keuze. Kooistra is als geen ander ingevoerd in de ingewikkelde materie en veel tijd om zich de dossiers goed eigen te maken hadden de andere wethouders niet gekregen. De overgang naar de Participatiewet is al in volle gang, over de precieze uitwerking van de thuiszorg hoopt de gemeente binnenkort meer te horen van Den Haag, en ook de transitie naar de nieuwe jeugdzorg in 2015 belooft nog een flinke kluif. Kooistra heeft jaren geleden al geanticipeerd op de hervormingen en liep met zijn ambtelijke staf van meet af aan voorop in de reorganisatie. Net als de drie wethouders blijft ook de overige verdeling van de portefeuilles goeddeels hetzelfde. In grote lijnen: CU-er Rob Jonkman financiën, OB-er Piet van Dijk economische zaken en werkgelegenheid, en Kooistra dus sociale zaken. Tekst: Wim Bras