Drie Messiaanse gemeenten vieren Pinksterfeest in Hemrik

Drachten - Drie Messiaanse gemeenten vierden voor het derde jaar Sjavoeot in de bossen van Sparjebird.

De gemeente Tesjoeva uit Emmeloord, de gemeente Rehoboth uit Leeuwarden en de Gemeente Mayaan Yeshua uit Drachten. Zo'n 150 mensen, waaronder veel kinderen, vierden het oeroude Feest van Sjavoeot; het Tarweoogstfeest, Feest van het kado van Torah, en feest van de Roeach haKodesj; de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest werd geopend met het blazen van de Sjofar. Het geluid van de ramshoorn galmde door de bossen. Er werd gezongen en gedanst, gelezen uit het Woord van God en Paul Jaeger van de Messiaanse gemeente Benee Avraham uit Amersfoort  sprak over de inhoud van Pinksteren.