Reünie voor 400-jarig buurtschap Twijtel bij Makkinga

Opsterland-Ooststellingwerf - Al ruim vijftien jaar verzamelt Ruurd de Vries, als oud-inwoner, gegevens over Twijtel, een buurtschap onder Makkinga. Ruim 400 jaar geleden – zo ontdekte onlangs Roelof Gorter uit Oldeberkoop – werd zij al genoemd in een akte.   Een mijlpaal om aandacht aan te schenken, met een reünie op 21 juni in het dorpshuis in Makkinga. 

Inmiddels heeft Ruurd een behoorlijk archief op gebouwd met aktes van onder andere verkopingen en enorm veel krantenknipsels over van alles wat er speelde  op Twijtel. En foto’s van huizen en bewoners. Want stonden er in de 17e eeuw slechts vier boerderijen  in de 'taartpunt’ Twijtel, inmiddels zijn dat er een kleine dertig, terwijl er door  de jaren ook al weer enkele verloren zijn gegaan. Onderzoek Om het komen en gaan van de bewoners in kaart te brengen heeft Cobi van Dam uit Makkinga, die op Twijtel haar jeugd door bracht, vele uren in het gemeentearchief onderzoek gedaan. Vanaf 1850, toen het Bevolkingsregister werd ingevoerd, heeft zij  namen, maar ook beroepen en verdere feiten kunnen achterhalen. Herinneringsplaquette  Johannes Meester, die al jaren op Twijtel woonachtig is, is eveneens een speurder op het gebied van de plaatselijke historie. Onlangs zorgde hij nog voor een herinneringsplaquette voor het Gereformeerde kerkje, dat rond de Tweede Wereldoorlog op Twijtel stond. Zelfs een schilderij daarvan spoorde hij via de oud-voorgangster ‘Juf Snoek’ uit Schiedam nog op. Reünie Halverwege 2013 kwamen Johannes Meester, Cobi van Dam en Ruurd de Vries op het idee om hun krachten te bundelen om een reünie te organiseren waar de verzamelde gegevens tentoongesteld zullen worden. Honderden foto’s van huizen en bewoners, kaartmateriaal vanaf 1665, knipsels en documenten zal iedereen er kunnen bewonderen. Ook komt de molen, die twee-en-een-halve eeuw op Twijtel stond, uitgebreid aan bod, en wordt de geschiedenis van de eeuwenoude oversteek in de Tjonger – De Prikkedam - belicht. Verder is er veel te lezen over de wegen en paden, de schippers van Twijtel, het tolhuis, het Prikkedamcircuit en vele andere zaken. In de filmzaal worden films vertoond en er is een busrondrit met gids door het buurtschap. Genoeg om alles over Twijtel te weten te komen. Ook kunnen bezoekers misschien nog aanvullingen  geven, of hebben ze misschien zelfs nog foto’s met betrekking tot Twijtel. Gelegenheid om ze in te scannen is er ook tijdens de reünie. Aanmelden Op de site www.twijtel.webklik.nl valt al heel veel te lezen en langs die weg kunnen belangstellenden  zich ook aanmelden voor de reünie. Want iedereen is welkom op 21 juni in het dorpshuis in Makkinga. Bellen mag uiteraard ook. Naar Cobi, tel. 0516-441 815; Johannes, tel. 0516-441 627; of Ruurd, tel. 0513-462206.