Studenten en gedeputeerde Sietske Poepjes aan de slag voor de N381

Drachten -  Studenten een echte opdracht laten uitvoeren in de praktijk; het kan bij het project N381 Drachten – Drentse grens.

Twee studenten van de Friese Poort en een van de Hanze Hogeschool hebben de opdracht gekregen een schelpenpad aan te leggen. Gedeputeerde Sietske Poepjes hielp ze met de eerste werkzaamheden: het inmeten van het profiel van de ondergronden. Schelpenpad Met het project ‘aanleg schelpenpad’ kunnen de studenten ervaring opdoen met een echte opdracht uit de praktijk. Zij doen dit onder begeleiding van Grontmij. Het werk bestaat uit het verrichten van onderzoeken, een ontwerp maken en het aanbestedingsproces begeleiden. De studenten beginnen na de zomervakantie 2014. Onderwijs en N381 “Onderwijs speelt een belangrijke rol binnen het project N381”, legt gedeputeerde Poepjes uit. “Zo zijn er al diverse excursies georganiseerd voor basisschoolleerlingen. We hebben technieklessen gegeven over het verplaatsen van een hoogspanningsmast, leerlingen dachten mee over een kunstboom voor vleermuizen en leerlingen van het Stellingwerf College maakten een maquette van een fiets- en voetgangersbrug in Donkerbroek. Ik ben zeer enthousiast over deze vruchtbare samenwerking.” Gebiedsontwikkeling Het project ‘aanleg schelpenpad’ is een van de maatregelen gebiedsontwikkeling voor het project N381. Met die maatregelen wil de provincie Fryslân niet alleen een weg aanleggen, maar ook de gehele omgeving beter achterlaten. Het schelpenpad is bedoeld als recreatieve route tussen de Duistereweg en Bûterheidefjild in de omgeving van Oosterwolde. Op de foto Gedeputeerde Sietske Poepjes krijgt instructies over het meten. Info Meer informatie over het project N381 Drachten-Drentse grens is te vinden op www.n381.nl of volg ons @projectN381.