Allereerste fit en fun-diploma’s uitgereikt in Beetsterzwaag

Drachten - De afgelopen vijftien weken is er door een groep kinderen uit Beetsterzwaag heel hard gewerkt om aan de eisen van het fit en fun-diploma te voldoen.

Op verschillende niveaus werkten de kinderen met alle mogelijke toestellen en apparaten en klein materiaal.
Onderdelen die de kinderen hebben gedaan zijn klimmen, kruipen, springen, duikelen, stuiteren, vangen, mikken, werpen, jongleren, hinkelen, huppelen, draaien, zwieren, sprinten, balanceren, basistechnieken van balsporten, gymnastische elementen zoals rollen, radslagen, ringzwaaien en circussporten.
Wekelijks werden de verschillende onderdelen beoefend en werd gekeken welk niveau voor elk kind haalbaar was. Dit jaar waren er drie niveaus en de komende periode komt er een vierde niveau bij.
Wie alle diploma’s heeft behaald weet zeker dat hij of zij geen enkele basis van bewegen nog mist.
Rond de kerst vindt er weer een diploma-uitreiking plaats. Kinderen hebben tussen de 10 en 20 lessen nodig om voor een diploma in aanmerking te komen.
Kijk voor meer informatie op www.karinsfitenfun.nl Geslaagden
 
Onderstaande kinderen zijn , na de laatste examen-eisen, allemaal geslaagd.
Jente Kramer niveau 2, Silke Bosgraaf niveau 2, Petra Willems niveau 3, Germen Kramer niveau 3, Tess Numan niveau 3.
Joe Wijnia niveau 1, Nigel Wijnia niveau 1, Thyra Schotanus niveau 1, Quinten verhoef niveau 1, Cas van Bracht niveau 1.