Grand-café De Graancirkel opent 'op it moaiste plakje fan Drachten'

DRACHTEN - Op het nieuwe Raadhuisplein opent vanochtend om acht uur De Graancirkel. Jozeph (50) en Annemieke (48) Verloop uit Lippenhuizen combineren er een grand-café met een bakkerswinkel.

Tekst en foto's Fokke Wester De Graancirkel is gevestigd in het hagelnieuwe pleinafsluitende gebouw, dat is ontworpen met in het achterhoofd het oude gemeentehuis aan het Moleneind (nu grand-café 't Smelnehûs). Op deze plaats stond dertig jaar lang een winkelpand, waarin ooit de Kwantum is gestart. Het vierkante pand werd later hét voorbeeld van de verloedering van het oude Raadhuisplein. In deze krant werd het dan ook vaak genoemd als lelijkste plek van Drachten. ,,En no is it it moaiste plakje fan Drachten'', zegt Jozeph Verloop tevreden. Vanaf De Kaden loopt de doorgaande route naar het Raadhuisplein nu langs zijn bakkerswinkel, dus wie zijn auto in de garage onder het plein parkeert om te gaan winkelen, komt er tweemaal langs. Zesde onderneming De Graancirkel is de zesde onderneming van Verloop. Hij en zijn vrouw Annemieke namen in 1996 de bakkerswinkel in Gorredijk over, die al in 1926 door zijn pake was gesticht. Sindsdien is het bedrijf alleen maar gegroeid. Verloop heeft nu naast Gorredijk ook bakkerswinkels in Beetsterzwaag, Oldeberkoop, Oranjewoud en Heerenveen. Een aantal winkels beschikt over een bescheiden lunchroom. Het brood voor alle vestigingen wordt gebakken in Gorredijk, het banket in Oranjewoud. In De Graancirkel komt wel een bakoven, maar alleen voor de bijzondere broodsoorten en gebak die ook in het grand-café nodig zijn. Met De Graancirkel wordt nu voor het eerst een flinke stap in de horeca gezet. De naam is bewust gekozen omdat die verwijst naar eten, legt Verloop uit. De schaalvergroting is noodzakelijk, voor wie in de bakkerssector wil overleven, zegt Annemieke Verloop. ,,Op den duer ferdwine de lytse bakkerijen allegear, wy sette dizze stap echt om te soargjen dat it bedriuw ek takomst hat. Wy sochten no echt de kombinaasje fan bakkerij en horeka en dat kin allinnich op in A-lokaasje.'' Het echtpaar tekende het contract al in 2008, maar daarna gooide de crisis flink roet in het eten. De project-ontwikkelaar die het Raadhuisplein zou aanpakken ging failliet, evenals de aannemer. ,,Gelokkich is it op in stuit wer begûn te roljen, mei tanksij de gemeente. It stie al sa lang op de agenda, mar doe waard echt alles út'e kast helle. Nee, wy ha net in momint twifele. As wy wat dogge, dan geane wy der ek hielendal foar. Ik wurkje al fanôf myn sechttjinde yn de bakkerij, wy witte wol wat wy dogge. Yntusken kin ik it wurd krisis al net mear hearre. It is my ek te faak brûkt as smoes om mar neat te dwaan. Dêr moatte wy no marris oer ophâlde. Us pake is yn 1926 begûn en dy hat ek ferskillende kearen krisis meimakke. Jo moatte gewoan trochgean.'' Open en speels Dankzij de winkel is De Graancirkel elke ochtend vanaf acht uur open. Dan kunnen klanten er ook terecht voor een ontbijtje of een kopje koffie. Rond het middaguur worden lunches geserveerd en 's avonds is het een volwaardig restaurant. Dan is het winkelgedeelte dicht en afgesloten van de horeca. Jozeph en Annemieke Verloop hebben zelf meegedacht over de indeling van hun pand. Aanvankelijk zouden het echt twee gescheiden verdiepingen worden, maar het is juist belangrijk dat het een geheel wordt, vertelt Verloop. ,,Wy woenen it iepen en speels hâlde. Je moatte boppe ek fernimme dat der ûnder wat bart. En jo meie bêst wol rûke dat der nije bôle bakt wurdt. Der is gjin lekkerder geur as dy fan farske bôle.'' Om dezelfde reden is ook de keuken open, zodat bezoekers zien wat er gebeurt. Op het plein voor het pand en ook op het balkon komen terrassen, verder zijn er diverse zithoeken, van leestafel en zithoek, tot serre en lounge. Bovendien is er op de verdieping een zaaltje voor zestig personen. Het grand-café moet echt een ontmoetingsplek worden, waar altijd wat te beleven is en waar mensen graag zitten, zegt Verloop. Marinestoel ,,Wy binne hjir echt fan nul ôf begûn en hawwe it konsept tegearre mei Floor Heijn betocht. Wy ha dêrfoar yn London sjoen, yn Parys, yn Düsseldorf. Wy ha hiel Nederlân troch west om te sjen wat der mooglik is. Dit is in hiel nije start, in nij konsept. It oansicht is yndustrieel, mar tagelyk hat it ek waarmte. Wy kombineare blank staal mei ikenhout. It plafond bestiet út losse latsjes, foar de akoestyk, de stamtafel is echt út ien stik stam helle en wy ha twa soarten stuollen. De grize is in Amerikaanske marinestoel, dyst ek altyd yn films sjochst. Let marris op, as de plysje ien ferheart, sit er op sa'n stoel. De oare stoel komt út skoallen. Dat binne echt authentike, dy marinestuollen binne nij.'' Met de Graancirkel is het personeelsbestand van Verloop flink uitgebreid. De huidige 70 personeelsleden hebben er in Drachten 26 collega's bijgekregen. In de winkel zijn zes mensen actief met het bedienen van de klanten en het afbakken van het brood. Het grand-café telt elf man/vrouw in de bediening en zes in de keuken, onder leiding van een ervaren chef-kok. ,,Wy wolle dat alles op in heech nivo stiet. Wy sykje de bêste grûnstoffen en ek de winen moatte fan topkwaliteit wêze. Hjir moatst gewoan de lekkerste kofje fan Drachten krije kinne. Dêrfoar ha wy spesjaal in barrista oansteld'', zegt Verloop. ,,Dizze saak kinst sa yn Amsterdam delsette, mar it gebeurt yn Drachten.'' Aanvulling Hij hoopt dat de vernieuwing van het Raadhuisplein en ook het gereedkomen van de Drachtstervaart zorgen voor nieuwe impulsen in het stadscentrum. ,,Ek de rest fan it sintrum hat in opwurdearring noadich, mar elkenien wachtet op mekoar. Drachten hat der ferlet fan.'' Verloop ziet De Graancirkel als een prachtige aanvulling op het winkel- en horecabestand van Drachten. ,,Ik hoopje dat ek 't Smelnehûs goed draaien bliuwt. Hjir yn Drachten is no gewoan noch te min keus en der is plak sat foar twa grand-cafés. Yn It Hearrenfean sitte folle mear fan sokke saken en dat fersterkt mekoar allinnich mar. Minsken wolle kieze kinne en de gesellichheid by de iene soarget ek foar drokte by de oar.''