Opening Rûntsje Ald Djip bij 'mooiste plekje van Nij Beets'

nij beets - ,,Het mooiste plekje van Nij Beets", aldus wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland zaterdag bij de officiële opening van de wandelroute Rûntsje Ald Djip.

Dit mooiste plekje is bij het Sudergemaal, een van de startpunten van deze nieuwe gemarkeerde wandelroute. Als jongetje zat Piet van Dijk al menigmaal op deze goede visstek met een prachtig uitzicht te vissen. Door het weghalen van de Beetster vlag van het informatiepaneel, samen met de wandelcommissieleden Gerrit Andela, Jan Machiela en Dethmer Wynia, opende de wethouder de route officieel. Informatiefolder Ook werd aan de wethouder het eerste exemplaar van de uitgebreide informatiefolder uitgereikt. Daarin wordt niet alleen het groen beschreven, maar ook hoe de vervening ruim honderd jaar geleden het landschap heeft veranderd. Zo is soms duidelijk te zien dat in het ene gebied een dikkere turflaag is weggestoken dan in het andere. Vooral de ruime vergezichten naar het Riperkritegebied en het Tynster bos, het stiltegebied tegenover  de Ulesprong, met groepen reeën en het vergezicht van het Lege Midden tot aan Leeuwarden, bepalen deze wandelroute. Oude Paden-Nieuwe wegen De wandelroute is ontstaan vanuit het Project Oude paden-Nieuwe wegen Zuidoost Fryslân van Landschapsbeheer Friesland. Met medewerking van Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân kon deze route gestalte krijgen, door een geïsoleerd natuur/landbouwgebied te ontsluiten. Het biedt voor de toekomstige boottoeristen door het Polderhoofdkanaal, de mogelijkheid om op een aangename manier vanaf de verschillende aanlegsteigers de benen te strekken. Ook wordt er, door het aanbieden van verschillende arrangementen, geprobeerd de toerist langer rond het Polderhoofdkanaal en natuurgebieden zoals de Deelen, De Kraanlannen en de beekgebied rond het Ald Djip te  laten verblijven. Vooral de verschillende zorgboerderijen met groepsaccommodaties en de B&B overnachtingen in de directe omgeving spelen hier op in. Foto's: Frans Staats