CSG Liudger en Vandaag BSO in Drachten starten buitenschoolse opvang

Drachten - Vandaag BSO start vanaf schooljaar 2014-2015 samen met CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai met de mogelijkheid voor opvang van de eerste- en tweedeklassers.

Buitenschoolse opvang (BSO) wordt door Vandaag BSO aangeboden aan basisschoolkinderen tot en met groep 8. Daar komt nu verandering in. Structuur en gezelschap Janneke Plantinga (eigenaar Vandaag BSO) merkt dat kinderen die net naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan regelmatig komen ‘buurten’ bij hun ‘oude’ BSO. Blijkbaar hebben deze kinderen toch behoefte aan een vorm van structuur en gezelschap na schooltijd. Dit was de basis van het idee om ook buitenschoolse opvang te bieden aan eerste- en tweedeklassers van het voortgezet onderwijs. Anne Miedema, locatiedirecteur havo/vwo-locatie Raai merkt dat de onderbouwleerlingen de combinatie van alleen thuis zijn en huiswerk maken vaak lastig vinden. Omdat Janneke Plantinga lid is van de klankbordgroep van locatie Raai kwamen deze twee constateringen samen en kwam het idee tot uitvoering.  Mix van ontspanning en huiswerk De opvang start komend schooljaar en geeft leerlingen structuur door een mix van ontspanning en huiswerk maken. De opvang vindt plaats in een speciaal ingericht lokaal op locatie Raai onder begeleiding van Corinne de Haan, pedagoog bij Vandaag BSO. ,,Het is een bewuste keuze om de opvang door Vandaag BSO te bemensen. We beogen namelijk een meer huiselijke relatie dan de professionele relatie die hoort bij de rolverdeling docent-leerling." De opvang start na het laatste lesuur van de leerling en eindigt uiterlijk om 18.00 uur. De inrichting van de uren bestaat uit een afwisseling van ontspanning en het aansporen van de leerlingen om hun huiswerk te maken. Belangrijk om te benadrukken dat het niet gaat om vakinhoudelijke huiswerkbegeleiding. De rol van Corinne de Haan is vooral stimuleren, motiveren en waar nodig helpen met huiswerkplanning. Daarnaast staat het ontzorgen van de ouders ook voorop. De kinderen zijn klaar met hun taken wanneer zij weer thuiskomen, zo kan daarna de focus weer op het gezin gelegd worden. De vakinhoudelijke huiswerkbegeleiding wordt door de havo/vwo-locatie zelf aangeboden. Eerst één schooljaar Anne Miedema en Janneke Plantinga hebben afgesproken deze vorm van opvang één schooljaar uit te proberen. Mocht het een succes worden, dan wordt bekeken of het concept breder uitgevoerd kan worden. De ouders van onze eerste en tweedeklassers ontvangen een brief met de informatie en waarin staat omschreven hoe ze zich kunnen opgegeven. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Vandaag BSO. De contactgegevens staan op www.kindvandaag.nl