Historische schans Frieschepalen wordt in ere hersteld

Drachten -   Met het verwijderen van een boswal en het aanbrengen van een laag zandgrond  is een begin gemaakt met het in ere herstellen van een gedeelte van de historische schans, gelegen op de afslag naar de A7 bij Frieschepalen.

Dorpsbelangen Frieschepalen heeft het initiatief genomen om de Schans Frieschepalen weer in beeld te brengen. Het gaat niet om een reconstructie  van de schans maar meer om een verwijzing die de bezoeker direct duidelijk maakt dat hij op een bijzondere punt in het landschap staat, dat hier een schans uit de verdedigingslinie van de provincie Fryslân heeft gelegen. Daarbij werd Dorpsbelangen ondersteund door  de besturen van de  betrokken gemeenten Opsterland (Fryslân) en Marum aan Groninger zijde. Staatsbosbeheer heeft een bijdrage geleverd door het beschikbaar te stellen van de grond.  De organisatie bestaat verder uit Landschapsbeheer Friesland Karin Sjoukes, Vrijwilliger Friese Waterlinie Nicolette Hartong en Stichting Keunstwurk  R. Koster. Openluchtvoorstelling Onder de naam Grensland wordt in september de opening van de schans gevierd met een spectaculaire openluchtvoorstelling, georganiseerd door de Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen (BUOG), in samenwerking met de Groninger Stichting Peerd. Voor het theaterspel,  een liefdesverhouding tussen een Fryske frou en een Grunniger kerel, hebben zich ondertussen al veel artiesten uit het Noorden aangemeld. Een stukje geschiedenis: In het jaar 1593 plunderden Spaanse troepen onder leiding van Verdugo, vanuit de stad Groningen, vele Friese dorpen. Het was voor stadhouder Willem Lodewijk (ûs Heit) de aanleiding voor de aanleg van een aantal schansen, waaronder de Bourtangerschans, de Zwartendijksterschans bij Een West en de Vrieschepaelenschans, strategisch gelegen aan de aloude Postweg  op de provinciegrens van Friesland en Groningen bij het dorp Frieschepalen. Tachtig jaar later, in het rampjaar 1672, trok een invasieleger onder leiding van de bisschop van Munster, Christoph Bernard van Galen, beter bekend als Bommen Berend,  langs de ondertussen vervallen schans van Frieschepalen.  Om de onderlinge twisten over grondbezit tussen de oprukkende Friese verveners en hun Groninger buren aan banden te leggen werd op 7 juli 1724 een grensverdrag  ondertekend dat plaatsvond in de schans van Frieschepalen. Honderdvijftig jaar later, in 1874, werd de volledige provinciegrens nog eens duidelijk  afgebakend met 25 monumentale gietijzeren grenspalen, waarvan nr. 14 een plaats kreeg  op de rand van de Frieschepalenschans. Rond 1951 werd in verband met de verharding van de zandweg de Skieding, het grondgebied van de schans omgeploegd tot landbouwgrond. Op de foto 
De foto is genomen op de plaats waar een gedeelte van de historische schans in beeld wordt gebracht. Het is exact dezelfde plaats waar de vroegere schans heeft gelegen. De woning op de achtergrond ligt pal over de provincie-gemeentegrens Groningen-Marum. De weg in het midden van de foto is de aansluiting op de A7. Foto: Willem Dolstra