Opsterland neemt de tijd voor nieuwe coalitie

Opsterland-Ooststellingwerf - In de omliggende gemeenten zijn ze er al uit, maar Opsterland wacht nog altijd op een nieuw gemeentebestuur. Anders dan zich in eerste instantie liet aanzien doen de beoogde coalitiepartners Opsterlands belang, CDA, ChristenUnie en D66 tamelijk lang over de totstandkoming van het coalitieakkoord.

Terwijl links en rechts van Opsterland de buurgemeenten hun nieuwe politieke bestuurders bekendmaken, heerst in Beetsterzwaag vooralsnog stilte rond de coalitievorming. Opvallend, want voor buitenstaanders lijkt de politieke realiteit toch niet al te ingewikkeld. Het bestaande partnerschap tussen OB, CDA en CU wordt immers voortgezet en de partijen gaven daags na de verkiezingen al direct aan dat het onderling vertrouwen niets te wensen overliet. Stabiliteit Weliswaar heeft D66 zich bij de drie aangesloten voor een wat ruimer zeteloverwicht, maar ook de nieuwkomer zei dat te doen om de stabiliteit van de eerder uitgezette koers te continueren. D66 maakt daarbij geen aanspraak op een wethouderspost, dus het ligt voor de hand dat het oude college – Piet van Dijk, Wietze Kooistra en Rob Jonkman – gewoon zijn plaats weer inneemt. En ook de oppositiepartijen in de gemeenteraad vinden de beoogde coalitie logisch en tonen zich tevreden met de aankondiging dat het nieuwe bestuur voor breed draagvlak gaat. Zorgvuldigheid Waarom duurt het dan toch zo lang? Formateur Piet van Dijk wil er niet meer over kwijt dan dat de onderhandelingen ‘constructief en in goede sfeer’ verlopen. ,,We laten ons niet opjagen, zorgvuldigheid staat voorop.” Over die zorgvuldigheid valt het nodige te speculeren. De gemeente staat namelijk niet alleen voor nieuwe bezuinigingen, maar kan ook direct al aan de bak met de grote verschuivingen in het sociale domein: de uitvoering op lokaal niveau van de participatiewet, de jeugdzorg en de ouderenzorg. Mogelijk dat de coalitiepartners de gevolgen, voor zover mogelijk, nauwkeurig willen doorrekenen om verrassingen uit te sluiten. Koopzondag De drie decentralisaties bezorgen ook organisatorisch de nodige hoofdbrekens. Oud-wethouder Wietze Kooistra zit weliswaar stevig in de dossiers, maar het kan zijn dat de andere partijen een nieuwe taakverdeling in de wethoudersploeg noodzakelijk achten. Mogelijk dat onderhandelingen daarover eveneens de voortgang traineren. En dan is er nog het wisselgeld van D66, het politiek gevoelige punt van de koopzondag.  Is die kwestie meteen in het begin al afgekaart of duikt de koopzondag steeds weer op bij de besprekingen, is de vraag. Tekst: Wim Bras