Revolutie op komst in de Friese damwereld

Lemmer - Het bestuur van de Friese Dambond kreeg deze week tijdens de ledenvergadering in Leeuwarden mandaat om te onderzoeken in hoeverre een afzonderlijk lidmaatschap van slechts de Friese Dambond een boost kan geven aan de provinciale competitie én ledenaanwas voor de plaatselijke clubs kan bevorderen.

In de komende zomerperiode zal een voorstel worden uitgewerkt en in de septembervergadering zal deze worden besproken en besloten. Splitsing Er lijkt een splitsing te ontstaan tussen actieve sportbeoefenaars die willen deelnemen aan officiële wedstrijden en recreatieve dammers die genoeg hebben aan een incidenteel toernooi en wellicht een provinciale competitie. H0ge contributie Er zijn ook leden die zich afmelden voor het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dambond, waarbij de reden onder andere wellicht de hoge contributieregeling is. Deze leden blijven wel lid van de plaatselijke club maar kunnen hierdoor niet meer deelnemen aan provinciale wedstrijden. Jeugd en 60+   Ook de toestroom van jeugdleden blijft achterwege, ondanks het feit dat het schooldammen floreert. Versluierd liggen er nog kansen om te werven binnen de groep 60+ van dammers, die in het nabije verleden zijn gestopt in verband met drukke werkzaamheden, maar met de pensionering in zicht hun oude hobby weer willen oppakken. Toernooien succesvol Toernooien op allerlei niveaus mogen zich desondanks verheugen in een uitstekende belangstelling. Het momenteel in Wageningen gehouden toernooi voor senioren mag rekenen op meer dan 80 deelnemers en ook het zomertoernooi Friesland, georganiseerd door de damclubs TTS Surhuisterveen en Heerenveen-Mildam in de zomermaanden, heeft al meer dan 40 deelnemers op de lijst staan.