CBS Betrouwen in Bakkeveen werkt met Fides iedere dag aan zelfvertrouwen

Opsterland-Ooststellingwerf - BAKKEVEEN - Directeur Janka de Haan van CBS Betrouwen in Bakkeveen kreeg vandaag uit handen van Engbert Braam het Fides-certificaat uitgereikt.

Het woord Fides komt uit het Latijn en betekent ‘vertrouwen’. Het is ook de naam van een werkwijze die binnen het onderwijs gebruikt wordt om zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden bij kinderen te vergroten. Positieve benadering CBS Betrouwen heeft sinds vorig schooljaar deze manier van omgaan met kinderen omarmd omdat het naadloos aansluit bij de identiteit van de school. De naam van de school (Betrouwen) heeft dezelfde betekenis als Fides en dat is niet het enige raakvlak. De positieve benadering van kinderen die de FIDES werkwijze beoogt past helemaal bij de manier van denken en werken van deze basisschool. Paasviering Het was daarom ook niet vreemd dat juist de Paasviering werd uitgezocht als het moment om het certificaat in ontvangst te nemen. Het feest dat gaat over vertrouwen in een positieve toekomst was volgens de school en dhr. Braam van Fides het uitgelezen moment om het certificaat te overhandigen. Ouders betrokken Ook de ouders omarmen van harte deze manier van werken nadat ze vanaf het begin hierbij betrokken werden. De werkwijze biedt namelijk handreikingen voor thuis, om in dezelfde ‘taal’ Fides toe te kunnen passen. Het bestuur van de school bekrachtigt dat nog eens door alle ouders het bijbehorende boekje ‘Zo maak ik me sterk’ aan te bieden.
Op de foto's 
Het Fides-certificaat wordt uitgereikt aan de leerkrachten CBS Betrouwen in Bakkeveen.
De Paasviering op CBS Betrouwen. Lotte de Jong, Nina Faber, Nynke de Vegt, Anne van der Galien en Mirthe Landzaat ontsteken een kaars.
Foto's: Pier van de Heide