Oorkonde en bloemen voor vrijwilligsters Rode Kruis in Opsterland

Gorredijk -  Mevrouw J. Algra (l) uit Bakkeveen en mevrouw S. Buisman (r) uit Gorredijk zijn twintig jaar vrijwilligster bij het Rode Kruis afdeling Opsterland.

Hiervoor ontvingen zij een onderscheiding in de vorm van een oorkonde, speldje en bloemen. Beiden zijn vrijwilligster bij de handwerkgroepen.