Voelt de Gorredijkster Unicef Sponsorloop ook de crisis?

GORREDIJK - Voelt de Unicef Sponsorloop dit jaar ook de crisis? Dat is de vraag voor Trea Abma van de organisatie. Vorige keer was de opbrengst 11.000 euro. Dinsdag wordt bekend hoeveel de basisschoolkinderen van Gorredijk gisteren hebben opgebracht.

De 450 kinderen van de Gorredijkster basisscholen de Librije, de Tsjerne, de Vlieger, de Flambou en Trimbeets liepen gistermiddag op het rugbyveld van De Wrotters voor de vijfde keer voor Unicef. Om het jubileum te vieren werd 's ochtends een loop voor de jongste leerlingen gehouden. 's Middags werd het festijn geopend met een optreden van Wijnjewoudster Tim Douwsma. De sponsorloop, waarbij kinderen per rondje een bedrag proberen te verdienen, wordt om de vier jaar gehouden. Vaker wil de organisatie niet. ,,Nu maken alle kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 deze loop één keer mee in hun basisschooltijd. Bovendien denk ik dat de opbrengst ook veel minder zal zijn als je het elk jaar doet. De kinderen moeten al zo veel'', zegt Trea Abma. Schoon drinkwater Ook de organisatie kost veel tijd, vult Fenna Liemburg aan. ,,Wy binne hjir al in heal jier mei oan'e gong, der leit in hiel draaiboek klear. Foarrige wike krigen wy pas definityf akkoard fan Tim Douswsma, soks slagget dan op it nipperke.'' De opbrengst is dit jaar voor het project Schoon Drinkwater, waarvoor ook Serious Request in december al geld ophaalde. ,,Dat is it thema fan Unicef dit jier.'' Unicef Gorredijk heeft vooraf alle scholen bezocht en verteld over het project. De kinderen weten dus exact waarvoor ze lopen, zeggen Kleis en Geesje Bosma uit Heerenveen. Zij zijn naar Gorredijk gekomen om hun kleinzonen Jelte en Tieme Bosma aan te moedigen. ,,Ze krijgen van ons elk zes euro'', zegt Geesje Bosma. ,,Ze konden keurig uitleggen waarvoor het geld bedoeld is'', vult haar man aan. ,,Dit is voor hen een schitterende middag, maar het is ook belangrijk dat ze weten dat alles niet zomaar vanzelf gaat. Het is niet normaal dat het schone water zomaar bij ons uit de kraan komt. Daar mogen ze best eens bij stilstaan.'' Realistisch bedrag Dit weekeinde worden alle kaartjes bekeken. Dan wordt ook gekeken of de ingevulde bedragen wel een beetje realistisch zijn, zegt Fenna Liemburg. Sommige mensen vullen in hun onwetendheid misschien een euro per rondje in, maar als het kind dan 40 rondjes loopt, krijgen ze de schrik van hun leven. ,,En dat moat fansels net. Wy passe wolris in pear briefkes oan. De measten witte gelokkich wol hoe't it wurket, dy fulle in fêst bedrach yn, of se jouwe in maksimum oan.'' Vorige keer bracht de loop 11.000 euro op, maar of dat dit keer ook wordt gehaald is onzeker, zegt Trea Abma. ,,Het is natuurlijk wel crisis, dus het is mogelijk dat mensen zich toch wat voorzichtiger opstellen. Je weet het nooit.'' Foto's Fokke Wester