Dierenbescherming Friesland: red reekalfjes van de maaimachine

REGIO - De Dierenbescherming afdeling Friesland roept boeren en loonbedrijven op om dit voorjaar bij het maaien weer extra alert te zijn op reekalfjes en andere dieren die zich schuilhouden in het hoge gras.

Bij het maaien worden elk jaar weer dieren, waaronder reekalfjes, het slachtoffer van de maaimachine. Ook zoekt de Dierenbescherming Friesland vrijwilligers om te helpen bij het redden van reekalfjes. Het voorkomen dat dieren door de maaimachine gedood worden valt onder de algemene zorgplicht voor in het wild levende dieren, die voor iedereen geldt. Maatregelen die boeren en loonbedrijven kunnen nemen zijn onder andere van binnen naar buiten maaien en het toepassen van een zogenaamde wildredder op de maaimachine. Een wildredder is echter geen oplossing voor alle dieren die zich in een gras bevinden, zeer jonge reekalveren zullen bijvoorbeeld niet vluchten bij dreigend gevaar. Hun overlevingsstrategie is om zo stil mogelijk te blijven liggen. Een andere maatregel is het 'vreemd' maken van een perceel de avond voor het maaien. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van vlaggen of ophangen van plastic zakken of zilverpapier. Een ree zal daardoor minder snel geneigd zijn het perceel te bezoeken en een reekalf achter te laten. Deze materialen moeten na het maaien wel snel weer weggehaald worden. Deze aanpak is vooral geschikt voor kleinere weilanden. Bij grotere percelen en bij percelen waar regelmatig reeën worden gezien is het noodzakelijk om te gaan zoeken naar reekalveren. Boeren die advies willen over hoe zij om moeten gaan met dieren die zij in hun land aantreffen kunnen de hulp in roepen van de Dierenbescherming Friesland. Voor het ondersteunen van boeren en loonbedrijven en het doorzoeken van weilanden is de Dierenbescherming Friesland op zoek naar vrijwilligers die hier dit voorjaar bij willen helpen. Belangstellenden voor deze activiteiten kunnen zich aanmelden via info@friesland.dierenbescherming.nl of 088 - 811 35 50.