Gemeente Opsterland houdt morgen themadag in Lyndensteyn over langer thuis wonen

Drachten -  Gemeente Opsterland houdt zaterdag 12 april voor haar inwoners dethemadag ‘Uw huis, uw toekomst’. De themadag vindt plaats van 10.30 uur - 15.30 uur in het gebouw van Revalidatie Friesland (Lyndensteyn) in Beetsterzwaag.

Alle zestigplussers in de gemeente zijn uitgenodigd om zich op deze dag te oriënteren op de toekomst. Informatiemarkt, presentaties en demonstraties Bezoekers kunnen elk moment binnenlopen en de toegang is gratis. Verspreid over de dag zijn er presentaties en demonstraties. Zo is er bijvoorbeeld een presentatie over leuk oud worden en zijn er demonstraties als ‘Zumba voor senioren’ en ‘Keep fit 50+’. Daarnaast is er een uitgebreide informatiemarkt met aanbod van producten en diensten die met langer thuis wonen te maken hebben. Om 10.30 uur houdt wethouder Wietze Kooistra een toespraak. Op www.opsterland.nl staat meer informatie. Voorlichtingscampagne gemeente Opsterland De themadag is onderdeel van een voorlichtingscampagne waarmee de gemeente in de komende jaren haar bewoners wil informeren over wat er mogelijk is om zo lang mogelijk comfortabel en veilig te blijven wonen in het eigen huis. Door veranderende wetgeving zullen mensen steeds minder in een verzorgingshuis worden opgenomen. Het is dan ook van groot belang om na te denken over de eigen woning en (vroegtijdig) te overwegen of maatregelen nodig zijn om de woning levensloopbestendig te maken. Huistest Op de themadag wordt ook de Huistest geïntroduceerd. Op www.huistest.nl kunnen inwoners zelf  hun huis toetsen op onveilige situaties en worden verbeterpunten genoemd. Aan de hand van een advies kunnen maatregelen worden genomen.