Heijmans gaat aan de slag met tweede deel opwaardering N381 bij Appelscha

Drachten - Heijmans Integrale Projecten gaat voor de provincie Fryslân aan de slag met het gedeelte Venekoten – Drentse grens N381. Hiermee is de tweede aannemer bekend voor het werk aan de weg.

Het werk in dit contractdeel bestaat uit het aanpassen en opwaarderen van de huidige N381, de aanleg van een onderdoorgang bij Appelscha Noord, twee fietstunnels bij Kraaiheidepollen en de Oude Willem/ Tilgrupsweg en een viaduct bij Appelscha Zuid (Hildenberg). Eind 2015 moet alles gereed zijn. Weinig overlast De aannemer heeft aangegeven met een slimme werkplanning te komen zodat er weinig overlast ontstaat tijdens de uitvoering van het werk. Concreet betekent dit dat er een beperkt aantal afsluitingen volgt en het verkeer meestal gebruik kan blijven maken van de weg. ,,In plaats van een totale stremming, hoeven we nu minimaal af te sluiten en om te leiden. Dit is het resultaat van een goede aanbesteding”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. Werk aan de weg Al eerder is het werk tussen Drachten en de Nanningaweg gegund aan MNO Vervat NL.. Die uitvoering is ondertussen begonnen. Rond de zomer 2014 wordt duidelijk welke aannemer aan de slag gaat met het derde deel: Nanningaweg – Venekoten. Naast het werk aan de weg zijn er ook nog acht contracten die bestaan uit maatregelen voor de gebiedsontwikkeling. Op een na moeten deze nog worden aanbesteed en uitgevoerd.