Burgemeester Ravestein opent nieuw gebouw It Klaverblêd

Opsterland-Ooststellingwerf - BEETSTERZWAAG - Burgemeester Francisca Ravestein van Opsterland opent 9 april het nieuwe activiteitencentrum voor ouderen van It Klaverblêd in Beetsterzwaag.

BEETSTERZWAAG - Burgemeester Francisca Ravestein van Opsterland opent 9 april het nieuwe activiteitencentrum voor ouderen van It Klaverblêd in Beetsterzwaag.
In It Klaverblêd zijn veel ouderen actief met het organiseren van en het meedoen aan activiteiten zoals: biljarten, volksdansen, Engels en koersbal. It Klaverblêd richt zich op ontmoeten, contacten en verbinden. Sinds het oude gebouw is afgebroken hebben de activiteiten ruim een jaar op diverse locaties in het dorp plaatsgevonden. Nu kunnen de activiteiten weer plaatsvinden in een nieuw gebouw, dat mede mogelijk is gemaakt door bijdragen van het Oranje Fonds, de van Teyens Fundatie en legaten. Omdat het tijdens de officiële opening niet mogelijk is om alle dorpsbewoners en alle deelnemers aan de activiteiten in It Klaverblêd te ontvangen vindt er 5 september, een dag voor de opening van het nieuwe seizoen, een open dag plaats.