Aftrap actie 'Week van passend onderwijs' bij ODS De Trime in Beetsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf -  Passend onderwijs begint met passend meubilair. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen met bungelende benen op hun stoel zitten. Om hier aandacht voor te vragen en om een goede stoelhoogte te adviseren gaan ergotherapeuten van  Revalidatie Friesland en ambulante begeleiders van school Lyndensteyn naar verschillende scholen in Friesland. Dit doen zij in het kader van de Week van passend onderwijs (24-28 maart). 

Met behulp van Peter de Onderbeenmeter  meten de ergotherapeuten en ambulante begeleiders kinderen uit groep 3 en 4 op om een goede stoelhoogte te kunnen adviseren. De aftrap van de actie was maandag bij basisschool ODS De Trime in Beetsterzwaag. Vlakbij ODS De Trime staat een speeltoestel wat bestaat uit een enorm grote stoel en tafel. De kinderen uit groep 3 en 4 van ODS De Trime hebben als eerste ervaren hoe het is om op een veel te grote stoel te zitten. Daarnaast werd er in de klas gemeten of ieder kind op een goed passende stoel zit. Ondersteuning Vanaf 1 augustus gaat  de wet van Passend Onderwijs van kracht.  Dit betekent dat alle scholen zorgen voor een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  Externe ondersteuning voor zogeheten ‘rugzak’ kinderen lijkt daarmee te verdwijnen. Toch is externe hulp nog steeds mogelijk.  Revalidatie Friesland werkt al jaren samen met School Lyndensteyn, REC Fryslân cluster 3 om kinderen met een motorische beperking ondersteuning te bieden binnen het regulier onderwijs. Passend meubilair Passend meubilair is erg belangrijk. Als gevolg van niet goed zitten kan onrust en vermoeidheid ontstaan. Ook kunnen schrijfproblemen en een slechte concentratie opspelen. Voor kinderen met een motorische  beperking of voor langdurig zieke kinderen is passend meubilair nog belangrijker om optimaal te kunnen functioneren op een reguliere school. Revalidatie Friesland en School Lyndensteyn werken al jaren samen om deze kinderen op een zo passend mogelijke manier naar school te kunnen laten gaan, zoals ondersteuning bieden aan kinderen die met een rolstoel naar school gaan, uitleg en advies geven aan scholen over de beperking/ziekte van het kind en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Altijd dichtbij Vanaf 1 augustus bieden Revalidatie Friesland en onder andere School Lyndensteyn deze passende ondersteuning voor kinderen aan vanuit het steunpunt Speciaal Onderwijs Fryslân (SO Fryslân). Op de foto Leerlingen van ODS De Trime in Beetsterzwaag die meegedaan hebben aan de aftrap van de actie. In willekeurige volgorde: Jogchum Lindeboom, Merrin Algra, Iris van Houten, Esmee van Houten, Nils de Vries en Annemare de Boer. Foto: Pier van der Heide