Opsterland gebruikt geen chemisch middel meer tegen onkruid op voetpaden

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland zal de komende twee jaar geen chemisch middel meer gebruiken om onkruid te bestrijden op voetpaden. De koerswijziging kost per jaar 30.000 euro.

De onkruidbeheersing op de voetpaden wordt onderhouden op een basisniveau, zoals is vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2014-2018). Dat wordt gedaan volgens de zogenoemde DOB-methode chemisch met selectspray. Tijdens de begrotingsvergadering van november 2013 is toegezegd de consequenties van alternatieve, chemievrije onkruidbeheersing te onderzoeken en het resultaat aan de raad voor te leggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om voor de periode 2014 en 2015 geen chemische onkruidbestrijding toe te passen op voetpaden. In plaats daarvan wordt een biologisch middel gebruik voor onkruidbeheersing volgens de DOB-methode. Eind volgend jaar wordt bekeken of deze oplossing naar tevredenheid is en voortgezet kan worden.