Subsidie voor snel internet

LEEUWARDEN - Belangstellenden kunnen vanaf vrijdag 28 maart subsidie aanvragen voor snel internet in Friese plattelandsgebieden. De subsidieregeling is er voor kleinschalige pilotprojecten in gebieden waar nog geen kabel-of glasvezelaansluiting aanwezig is.

Het gaat om projecten voor een beperkt aantal huishoudens of zakelijke afnemers in de buitengebieden binnen één gemeente. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000. De regeling staat open tot 1 juni.

Schep

Gedeputeerde Poepjes licht toe: ,,Met deze regeling kunnen we straks al bij de eerste projecten de schep in de grond zetten. In verschillende hoeken van Fryslân staat men te trappelen om te beginnen.” Belangstellenden kunnen vanaf vrijdag 28 maart terecht op www.fryslan.nl/snelinternet voor meer informatie. Daar zijn de subsidieregeling en het aanvraagformulier te downloaden.

Wurkje foar Fryslân

De subsidieregeling voor pilotprojecten is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 1,37 miljoen uit het programma Wurkje foar Fryslân. In totaal steekt de provincie met Wurkje foar Fryslân € 300 miljoen in de Friese economie. Meer informatie hierover staat op www.fryslan.nl/wurkje.

Friesland.op glas.nl

De regeling is de voorloper van de plannen van de provincie Fryslân om later dit jaar te starten met een breedbandfonds- en loket. Met het fonds en het loket wil de provincie een netwerk voor snel internet aanleggen in de buitengebieden van Fryslân. Om dit te kunnen realiseren tegen redelijke kosten voor de gebruikers van het netwerk, komt de provincie met een aansluitsubsidie. Samen met de Coöperatie Fryslân Ring brengt de provincie in beeld waar in Fryslân de behoefte aan snel internet het hoogst is. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden op www.friesland.opglas.nl.