Sikke Marinus en Piet van Dijk informateurs Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf - Sikke Marinus en Piet van Dijk nemen het voortouw in de coalitievorming van de gemeente Opsterland.

Ze beginnen volgende week met een informatieronde. Deze ronde is bedoeld om de mogelijkheden voor coalitievorming te verkennen. Alle partijen worden uitgenodigd om hun visie over het toekomstige bestuurssamenstelling van Opsterland te geven. Na deze verkenningsronde hopen de informateurs met een voorstel te komen over de coalitievorming. Daarna kunnen de formatiegesprekken van start gaan. In een ingelaste fractievoorzittervergadering hebben de negen fractievoorzitters van de partijen in Opsterland laten weten zich unaniem achter deze procedure te scharen.