Opsterlandse dorpen kiezen wisselend

Opsterland-Ooststellingwerf - Hier winnen, daar verliezen; het stemgedrag van de Opsterlanders vertoonde opvallende verschillen van dorp tot dorp. Alleen voor de PvdA, D66 en de ChristenUnie verliepen de verkiezingen volgens een zekere wetmatigheid: D66 won overal fors, en ook de CU boekte over de hele linie bescheiden winst, de PvdA zag in elk dorp de aanhang drastisch kelderen.

De opkomst van het electoraat viel alleszins mee in Opsterland, zeker na alle negatieve voorspellingen in de aanloop van de verkiezingen. Gemiddeld nam 60 procent van de kiezers de moeite om hun stem uit te brengen. In de grotere dorpen Beetsterzwaag en Ureterp ging zelfs 65 procent naar de stembus. Daar stak Gorredijk weer negatief bij af, de opkomst in het grootste dorp kwam maar net boven de 50 procent. In de meeste ander dorpen schommelde het kiezerspercentage tussen de 60 en 65 procent. Vooral in Nij Beets, Bakkeveen en Frieschepalen toonde de kiezer betrokkenheid, tweederde vulde het stembiljet in. De animo in Tijnje, Terwispel en Langezwaag  bleef steken op zo’n 55 procent. Wijnjewoude was het snelst klaar met het tellen van de stemmen, daar kwam maar de helft van de stemgerechtigden opdraven. Verschil in resultaat Opsterlands Belang liet een veer in de grootste dorpen, maar herpakte zich elders. Vooral in Bakkeveen maakte de partij een klapper, toe te schrijven aan plaatselijke kandidaat Jan Willem Russchen die zich in de voorbereiding van deur tot deur aan de kiezers had voorgesteld. Bij het CDA was de trend precies omgekeerd; stabiel of lichte winst in de drie grote plaatsen, wat verlies in de kleinere dorpen. De VVD ondervond in tegenstelling tot de PvdA geen enkel nadeel van het kabinetsbeleid, vrijwel over kwam de partij tot winst. De populariteit van Opsterlanders blijkt in elk dorp tanende, met een dramatische teruggang in Lippenhuizen waar oud-partijlid Leo Andringa vandaan komt. De zetel van BAS is vooral te danken aan stemmen uit de drie hoofdplaatsen. In Gorredijk had de partij zich ook geprofileerd met het pleidooi om de oude Skâns te behouden. In de overige dorpen reageerden de kiezers lauw op de nieuwkomer. De FNP krijgt in Opsterland de handen nog niet op elkaar, in vergelijk met in het verleden behaalde resultaten viel de kiezersgunst over de hele linie behoorlijk tegen. Tekst: Wim Bras