Wethouder Jonkman | "Opsterland juist vlotte betaler"

Beetsterzwaag - Opsterland betaalt zijn rekeningen meer dan punctueel. De plaats op de lijst van gemeentelijke wanbetalers, gepubliceerd door Omrop Fryslân, klopt van geen kant, zegt wethouder financiën Rob Jonkman.

Vandaag (dinsdag) presenteerde de Friese omroep een overzicht van gemeenten met een lage betalingsmoraal, waarbij het Opsterland onder de slechtste betalers rangschikt. De gemeente zou vaker wel dan niet de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. “Niks van waar”, reageert wethouder Jonkman. Hij was stomverbaasd toen hij het lijstje onder ogen kreeg. “Ik denk dat wij tot de beste betalers horen. In 2011 stonden we nog op plaats zeven.” In 2012 en 2013 heeft Opsterland echter niet meegedaan aan de enquête die de grondslag vormt voor het onderzoek en daar zit hem waarschijnlijk de kneep, aldus Jonkman. “De Omrop heeft zich gebaseerd op cijfers van het Algemeen Dagblad, maar die vervolgens niet goed geïnterpreteerd.” Voor de zekerheid heeft Jonkman het nog even nagevraagd in de gemeentelijke organisatie, maar daar is niemand zich van enig kwaad bewust. En ook ondernemers klagen niet. Volgens Jonkman is Opsterland juist heel alert op stipte betaling om het midden- en kleinbedrijf niet onnodig voor het blok te zetten. “Daar zetten we juist op in.”