Csg Liudger kan met de nieuwbouw weer een halve eeuw verder

DRACHTEN - Aan de Raai is vanmiddag de nieuwbouw van de christelijke scholengemeenschap Liudger officieel in gebruik genomen door onderwijswethouder Marjan van der Aart en burgemeester Tjeerd van Bekkum, zelf oud-leerling van de school.

De Smallingerlandse gemeentebestuurders werden bijgestaan door locatie-directeur Anne Miedema en voorzitter Joop Vogel van het college van Bestuur. Volgens Joop Vogel komt met de opening een eind aan een lange reeks van bouwactiviteiten, die Liudger eerder al nieuwbouw opleverde in Burgum, Waskemeer en aan de Splitting in Drachten. ,,We bouwen de komende veertig jaar niet weer'', aldus Vogel. Hij legde de nadruk op het belang van schoolgebouwen, waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar ook hun eerste zoen geven of krijgen en waar ze lief en leed met leeftijdgenoten kunnen delen. Wantrouwen en vertrouwen Marjan van der Aart ging in haar toespraak in op de moeizame wordingsgeschiedenis, die zich kenmerkte door achtereenvolgens wantrouwen, vertrouwen en bouwen. Bij de bouw van de eerste fase van Liudger aan de Raai in 2001 was de relatie tussen de school en de gemeente niet optimaal, liet ze weten. ,,Geen van beide partijen had ervaring met nieuwbouw en niemand wist wat er in de toekomst mogelijk zou zijn. Liudger wilde geld en de gemeente wilde de beurs dichthouden. We waren geen bondgenoten, maar tegenstanders.'' Die situatie werd volgens Van der Aart vooral veroorzaakt doordat het Rijk in de jaren negentig een failliete boedel had overgedragen aan de gemeente Smallingerland. Zowel Liudger als Singelland en Gomarus hadden te lijden onder achterstalling onderhoud en maakten veelal gebruik van noodgebouwen. ,,De gemeente heeft er in totaal 100 miljoen euro voor uitgetrokken en sindsdien is er veel bereikt. Samen met Friese Poort en het Sportbedrijf is tussen Raai en Splitting een echte leercampus ontwikkeld, waar in totaal 5000 leerlingen hun onderwijs krijgen.'' Parkachtig De scholen kunnen van elkaars kennis en activiteiten profiteren, aldus Van der Aart. Door de omgeving opnieuw in te richten en een andere constructie van de Splitting zal straks ook het Praktijkonderwijs bij de Campus worden betrokken. Het gebied wordt verder op een parkachtige manier ingericht, waardoor het ook een bredere functie krijgt voor de omwonenden. ,,De Campus is nu nog heel erg naar binnen gericht, maar opent zich op termijn ook naar buiten. Drachten krijgt hier straks een heel nieuwe entree.'' Van der Aart loofde verder haar voorganger op onderwijs, Cees Kuipers. Hij heeft er voor gezorgd dat beide schoolgebouwen aan de Raai en de Splitting in één bouwstroom konden worden gebouwd, hoewel de Raai pas recht had op nieuwbouw in 2018. ,,Tegelijk bouwen betekende een enorme stimulans voor de bouw in deze regio. Het leverde 120 manjaren extra werk op en dat is heel welkom in deze tijd van crisis. Die crisis leverde ons tegelijk een gunstig marktmoment, waardoor we met hetzelfde geld meer konden doen.'' Voorbeeld volgen Jaring Veenstra van bouwbedrijf Jorritsma vond dat andere gemeenten en instellingen het Smallingerlandse voorbeeld moeten volgen. ,,In deze tijd van crisis moet je als bouwer heel blij zijn met een opdracht van deze omvang. Bij veel mensen en bestuurders overheerst op dit moment angst en dat leidt tot bezuinigingen. Terwijl die crisis ook veel voordeel kan bieden, zoals Smalingerland heeft ondervonden.'' Architect Hans Scholte van het Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger vergeleek beide schoolgebouwen met het klassieke liefdespaar Romeo en Julia, het ene is wat hoekig en het andere heeft meer ronde vormen. ,,En die twee gebouwen reiken elkaar de hand, ze hebben beide een verliefd hart. In zo'n gebouw breng je een groot deel van je jeugd door, hier moet je je gelukkig kunnen voelen.'' Het gebouw kan lang mee, aldus Scholte. Door te werken met zwevende vloeren en muren, kan de inrichting relatief simpel worden aangepast aan eventueel veranderende wensen van toekomstige gebruikers. Het gebouw is tevens duurzaam, onder andere omdat gebruik wordt gemaakt van opgeslagen warmte en kou. ,,We wilden een gebouw maken waarop ook onze kinderen later trots kunnen zijn.'' Open leercentra Ging het oude Liudgergebouw uit van de leerkracht en het vak, in de nieuwbouw staat de leerling centraal. Naast de verschillende vaklokalen zijn er diverse open leercentra. Het hart van de school is het atrium, waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. De onder- en de bovenbouw hebben een ‘eigen’ deel in het gebouw, waardoor het kleinschalig aanvoelt en het gevoel van veiligheid wordt versterkt. Voor het Technasium, het tweetalig onderwijs en het gymnasium zijn speciaal ingerichte afdelingen. Het is prettig vertoeven in de nieuwe school, zeggen de vierdeklassers Martine van Groeningen en Julia Teeninga, beiden 17 jaar oud. Vooral het feit dat alle leerlingen weer onder één dak zitten, vinden ze prettig. Tijdens de bouw was een deel van de school ondergebracht in de oude LTS aan de Burgemeester Wuiteweg. Sinds 4 januari is het nieuwe gebouw in gebruik. ,,Het was wel even wennen, maar het bevalt heel erg goed.'' Emotioneel moment Voor burgemeester Tjeerd van Bekkum was het toch speciaal, zegt hij, om zijn eigen oude school te mogen openen. ,,Toen ik hier kwam was het mijn eerste taak om het oude Raaigebouw te slopen, dat was echt wel een emotioneel moment. Ik heb acht jaar op die school gezeten. Ik heb er een fijne tijd gehad en er ook  mijn echtgenote ontmoet. Nu zit mijn eigen zoon op Liudger, dat maakt het toch wel speciaal om hier rond te lopen.'' Echtgenote Petra van Bekkum-Hiemstra onderhoudt zich ondertussen met oud-conciërge Geurt van Roekel, nu 72. ,,Dat verhaal van die Romeo en Julia en die eerste zoen kan ik mij wel een beetje in vinden'', zegt ze lachend. ,,Tjeerd en ik kregen in 1987 verkering, toen we beiden in de examenklas zaten. We gingen veel fietsen in die tijd en toen is hij geslaagd en ben ik gezakt. Ik denk wel dat er verband is tussen de verkering en het zakken.'' Tjeerd van Bekkum: ,,Is dat zo? Zou kunnen. Ik was een luie leerling en deed het op mijn gemak, Petra moest het echt van de studie hebben. Ja, dan gaat het fietsen wel ten koste van de schoolprestaties.'' Foto's Fokke Wester