In de toekomst minder basisscholen in Smallingerland

Drachten - Over enkele jaren zijn er minder scholen in Smallingerland. Er moeten scholen sluiten of fuseren. Dat is de intentie van de besturen van PCBO Smallingerland (vereniging voor Protestants basisonderwijs) en OPO Furore (Openbaar Primair Onderwijs). 

In Rottevalle zijn de scholen al verbonden met het dorpshuis en zijn er verregaande afspraken voor het samengaan van beide scholen. Uiteindelijk wordt de school onder één van beide besturen gebracht. De gemeente financiert de huisvesting en ondersteunt het proces. Opeinde, Oudega en Drachtstercompagnie OPO Furore en PCBO Smallingerland hebben vastgesteld dat er naast Rottevalle ook samenwerking mogelijk is in Opeinde en Oudega. Ook de mogelijkheden in Drachtstercompagnie worden onderzocht. Fusie scholen De besturen hebben ingestemd met verder onderzoek naar fusie van de betrokken scholen. Hoe en onder welk bestuur de scholen komen te vallen is nog niet bekend. De beide bestuurders, Bas van Loo (PCBO Smallingerland) en Jaap Balkema (OPO Furore), zijn er van overtuigd dat binnen enkele maanden een definitief besluit wordt genomen. Besluit door besturen zelf Wethouder Onderwijs Marjan van der Aart benadrukt dat de besturen zelf de besluiten nemen. Zij heeft vooral geprobeerd goede voorwaarden te scheppen voor de besturen om dit besluit te nemen. Op de foto Van links naar rechts: Bas van Loo (pcbo Smallingerland), wethouder Marjan van der Aart en Jaap Balkema (OPOFurore).