Opsterlands Belang en FNP gaan lijstverbinding aan

Opsterland - Opsterlands Belang en de FNP in Opsterland zijn een lijstverbinding aangegaan.

Door deze regeling hebben kiezers die op een lokale partij hebben gestemd, meer kans dat hun stem ook daadwerkelijk bij een plaatselijke partij terechtkomt. Eventuele reststemmen bij de ene partij gaan dan automatisch naar de partij waarmee een verbinding is aangegaan, waardoor de kans op een restzetel toeneemt.

Vanzelfsprekend

"Beide partijen binne rjochte op minsken dy’t de leefberens in de doarpen en op it plattelân in waarm hert tagedien binne. Ast it sa sjochst is it fanselssprekkend dat wy in listferbining oangeane", aldus de beide lijsttrekkers Sikke Marinus (Opsterlands Belang) en Evert Wilstra (FNP). De partijen zijn het ook eens over minder bemoeienis van de rijksoverheid; 'Mear Opsterlân, minder Den Haach', zoals de FNP dat uitdrukt. Opsterlands Belang en de FNP houden hun eigen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.