Werk van start aan beide zijden Polderhoofdkanaal

NIJ BEETS - / DE VEENHOOP - Met een feestelijke happening voor de oude en jonge inwoners van Nij Beets is vanmiddag het werk aan het Polderhoofdkanaal van start gegaan. Aan de Veenhoopster kant begon tegelijk het rooien van bomen.

Met een lawaai-optocht, een toespraak van wethouder Rob Jonkman en een gezamenlijk lied werd in Nij Beets stilgestaan bij de start van de werkzaamheden. Voor het lawaai zorgden de leerlingen van de beide basisscholen, die ruim waren voorzien van vlaggen en toeters en kleurige spandoeken. Vooraf vroeg Jonkman aan twee leerlingen of ze wel wisten waar het om ging. ,,Mensen dachten dat een speciaal kevertje, de waterroofkever, dood ging als het kanaal open zou gaan'', wisten Jens Postma en Janne Herman te vertellen. Feestelijk De gemeente heeft er bewust voor gekozen om de inwoners bij de start te betrekken, zegt Jonkman. ,,Zonder de steun van de bevolking van de beide dorpen hadden wij het ook niet gered. Toen de Raad van State groen licht gaf waren wij opgelucht, nu voelen wij ons feestelijk.'' Het Polderhoofdkanaal moet voor 31 december open zijn, om de Europese subsidies niet te verspelen. Dat moet makkelijk lukken, verwacht Jonkman, want het werk is begroot op negen maanden. Het hele project kost 17,3 miljoen euro. Opsterland betaalt daarvan 3,5 miljoen, Smallingerland 2,3 miljoen. De rest wordt betaald door de provincie en Europese fondsen. Jonkman: ,,Het is voor ons een gunstige investering, want het levert bijna vijf keer zo veel op als dat het ons kost. Tegelijk zien we ook dat we toch wel wat aan Europa hebben. Je ziet er echt wat van terug, het brengt een ontwikkeling op gang.'' Niet één nacht ijs Jonkman had er nog wel een nacht slecht van geslapen, vertelde hij. ,,Vlak voor de finale uitspraak was ik niet meer zo zeker, maar dit is niet een project dat zomaar op hoop en verwachting is gebouwd, er is gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. Dit is een van de grootste projecten in de gemeente en het is heel goed onderbouwd. Wij gaan hier niet over één nacht ijs.'' De sluis aan de Tynster kant is jaren geleden al open gegraven. Het metselwerk zag er destijds nog gaaf uit. ,,We dachten daardoor dat het heel simpel zou zijn, maar toen kwam die kever'', zegt Jonkman. Hij neemt echter niemand iets kwalijk. ,,We leven in een democratisch land en iedereen mag gebruik maken van de juridische mogelijkheden die er zijn. Al heb ik me wel eens verbaasd over rechterlijke uitspraken.'' Stroomkabels Of ook de sluis aan de Veenhoopster kant nog gaaf zal zijn, dat moet de komende maanden duidelijk worden. Vandaag is begonnen met de kap van de populieren die indertijd op de brede dam zijn geplant. De hoge bomen gaan in een mum van tijd neer. Vandaag zijn de meeste al verwijderd, een stuk of vijfentwintig. Morgen volgen de laatsten. ,,Dêrnei moatte wy de stronken noch útfreze, mar dan moatte se earst marris sjen wêr't alle stroomkabels krekt lizze'', zegt Auke Sietzema van Boomrooierij Kloosterman & Sietzema uit Surhuizum. De populieren zijn eind jaren zestig geplant en nu wel kaprijp, oordeelt Sietzema. ,,It is moai geef hout, dan levert it ek noch wat op. Hjir wurdt spaanplaat fan makke en pallets. Nee, gjin klompen, dêr brûke se leaver wylch foar. En der stiet hjir wol in wylch tusken, mar dy is nochal krûm. Dan krijst allinnich linkerklompen.'' Als het terrein helemaal vrij is, kan worden begonnen met afgraven. Sietzema: ,,Bêst kâns dat ek dizze slûs noch geef is, want populieren woartelje net sa djip.'' Foto's Fokke Wester