Oproep tot fatsoenlijke verkiezingsstrijd in politiek versnipperd Opsterland

Beetsterzwaag - Stevige debatten, prima. Maar wel graag over de inhoud en niet op de man spelen, daar houden de kiezers niet van. Die waarschuwing gaf burgemeester Francisca Ravestein woensdag af aan de gemeenteraad en de kandidaatsleden met haar nieuwjaarstoespraak.

Of de politieke partijen de wens van de burgemeester zullen eerbiedigen, zal de komende tijd moeten blijken. 2014 belooft in ieder geval een roerig politiek jaar te worden. Allereerst kijkt Opsterland reikhalzend uit naar het de uitspraak over de openstelling van het Polderhoofdkanaal op 22 januari. Hoe het verdict ook luidt, de uitslag zal van politieke betekenis zijn. Daarnaast beroeren de perikelen rond de Skâns de gemoederen hevig de laatste maanden, zeker in het thuisdorp Gorredijk. Ravestein stipte beide hot items even kort aan en riep de inwoners van Opsterland toch vooral gebruik te maken van hun stem op woensdag 19 maart.

Minder inwoners, minder zetels

Maar er zijn meer zaken die erop wijzen dat het politieke landschap in Opsterland weleens drastisch zou kunnen veranderen. Ten eerste het gegeven dat de gemeenteraad inkrimpt van 23 naar 21 zetels, omdat het inwonertal bij de eindejaarstelling onder de 30.000 zit. Dat doet onmiddellijk de vraag rijzen: welke partijen gaan zetels verliezen? Het mindere aantal zal namelijk ook nog eens een keer over meer partijen moeten worden verdeeld.

Dissidentenpartij'

Afgelopen najaar kondigden nieuwkomer BAS en herintreder FNP allebei aan mee te doen aan de verkiezingsstrijd. De nieuwe partij van dissidenten Klaas de Boer, Leo Andringa en Rein Suurd rekent daarbij op 3 zetels, de FNP op minimaal 1. Mocht beider optimisme zich naar de werkelijkheid vertalen, dan schiet het behoorlijk op met de verdeling en resteren er nog 17 zetels voor de bestaande partijen (nu 22).

Links-progressief blok

Versplintering dreigt, onderkennen dan ook de huidige fractievoorzitters. Reden voor de PvdA en Opsterlanders om met elkaar een lijstverbinding aan te gaan. Een puur strategische keuze, zegt PvdA-lijsttrekker Roel Vogelzang. "Wij willen zo een eventuele restzetel voor het links-progressieve blok veilig te stellen, inhoudelijk hebben we verder geen afspraken gemaakt." Er klinken ook geluiden dat CDA en ChristenUnie overwegen om hetzelfde te doen voor het behoud van de christelijke stem.

Hardnekkig sentiment

Sikke Marinus van Opsterlands Belang ziet met lede ogen de verbrokkeling van de lokale partijen aan. Anders dan de overige lijsttrekkers zal Marinus op voorhand niet beweren dat zijn partij het glorieuze resultaat van 2010 (7 zetels) zomaar zal evenaren. ‘Daarvoor is de versplintering te groot’, verwacht hij. Klik hier voor een letterlijke weergave van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Francisca Ravestein.