Honderden theatervoorstellingen voor Friese basisschooljeugd

Fryslân - ÂN Meer dan dertigduizend leerlingen van het basisonderwijs in Friesland kunnen de komende vier maanden onder schooltijd genieten van de meeste uiteenlopende vormen van theater. Het podiumkunstenmenu van Keunstwurk Uurcultuur, dat deze week voor het 26ste achtereenvolgende jaar van start ging, voorziet dit seizoen in een aanbod van liefst 400 professionele voorstellingen.

Doordat Keunstwurk de scholen bundelt, is het voor artiesten interessant om een serie voorstellingen in Fryslân te komen spelen. Kinderen krijgen zo de kans om bijzondere voorstellingen dichtbij, in de eigen omgeving te zien. De hoogste klassen brengen zelf een bezoek aan de schouwburg. De laatste jaren werkt Keunstwurk vaker samen met regionale kunstencentra, zodat een voorstelling inhoudelijk aansluit bij actualiteiten uit die regio. Het lesmateriaal als aanvulling op de voorstellingen is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Docenten in het basisonderwijs vinden de educatieve waarde van een stuk van groot belang. Het biedt hen handvatten om bepaalde vraagstukken te bespreken. Hier speelt Keunstwurk op in door bijpassend digitaal lesmateriaal aan te bieden. Het project Uurcultuur wordt gefinancierd door een bijdrage van de scholen, gemeenten en de provincie Fryslân.

De Grote Reis

Een van de toppers dit jaar is het stuk De Grote Reis. Kinderen nemen plaats in een echte bus om een grote reis om de wereld te maken. Tryater ontwikkelt hiervoor het lesmateriaal. Ook het successtuk van afgelopen seizoen, Jongen en Yo, staat weer op het programma. Jongen en Yo is een muzikale ontdekkingsreis over het ontstaan van hiphop.