Nij Beets verrast met ‘Doch it foar dyn doarp’

Nij Beets - ‘Mem’ zei: “Ik hoop dat Aranka op TV komt”. Wat ‘mem’ hoopte, kwam uit: zoon Bardo voerde zijn pony op zorgboerderij De Ripen en dat mooie plaatje maakte ’s avonds deel uit van de Nij Beetster versie van ‘Doch it foar dyn doarp’. Vijf dagen lang een half uur lang tv maken is achter de rug. Regisseur Doede Schilstra kan weer genieten van z’n sigaartje en Anko Postma, voorzitter Plaatselijk Belang, is trots op Nij Beets.

Nij Beets was vorige week derde in een rij van veertien dorpen die ‘it dogge foar harren doarp’. Bijna tien weken van intensieve voorbereiding gingen eraan vooraf. “As ik noch wurke, hie’k it net dwaan kinnen”, heeft regisseur Schilstra ervaren. “Earst komt it stadich op gong, mar dan begjint it te brûzjen. En de meiwurking? Mear as fantastysk!” Het openluchtmuseum It Damshûs was de centrale plek. Hier vonden aan het eind van de middag de dagelijkse uitzendingen van Omrop Fryslân plaats. Er was elke dag een thema, een kunstenaar, een cartoon van Douwe Dijkstra, een soap door een aantal schoolkinderen, een bijzonder talent en livemuziek of zang. Jan Nicolai presenteerde en deed dat met verve. De dagelijkse thema’s waren bijzonder uitgewerkt. Wie wist dat er een vaste roeiploeg bestaat? Of dat Nij Beets een bijzondere paardenman, een vinoloog, een keallekeurder, een burgemeester die perfect Fries spreekt en maar liefst drie skûtsjeschippers herbergt? Op donderdag was ‘zorg’ het thema en maakten cameramensen Joël en Alliese opnamen op enkele zorgboerderijen. Enthousiast vertelde ‘ponyman’ Bardo, hulpboer van De Ripen, dat hij poep schepte en dieren voerde. Gerrit wilde graag al garen spinnend in beeld en de andere hulpboeren toonden met trots hun producten in de klusruimte. Natuurlijk vonden ze het filmpje achteraf veel te kort maar ze hadden er alle begrip voor dat It Boerehiem en de jongerenopvang van Zuidema en van Ans en Grietje ook in beeld gebracht werden. En Geart van Tuinen beaamde het: “Eins wurkje wy in bytsje mei ‘list en bedrog’.” Op de ‘set’ was doorgaans flink wat publiek; mobieltjes moesten uit en applaudisseren mocht. Verder moest het wat rustig zijn. Als een kleine blonde Jojanneke richting de presentator stapte, werd ze door mem haastig teruggehaald. En Manon en Tirza van De Arke hadden het ook meegekregen: “We moesten ons gedragen en stil zijn”. Dat hadden ze er graag voor over want ze genoten: “Sa moai ast minsken herkenst op TV”. Tussen het publiek ook Anko Postma, voorzitter van Plaatselijk Belang: “Supermooi! Wat er in ons dorp leeft, komt in zo’n week aan bod. Je ervaart de saamhorigheid en de gemeenschapszin. Wat ben ik trots op de verrassende manier waarop Nij Beets zich heeft laten zien. Dit programma past helemaal bij de filosofie van de Omrop: ‘dichtbij de mensen’.” Presentator Jan Nicolai droeg zaterdag de stok over aan Aafke Pranger van Dorpsbelang Zwaagwesteinde. Tekst: Hester Dijkstra