Aanleg rondweg Gorredijk in juli van start; 25 juni infoavond in De Skâns

Gorredijk - De provincie Fryslân start in de tweede week van juli met de aanleg van de rondweg om de zuidkant van Gorredijk. De nieuwe rondweg vormt straks de doorgaande route voor het auto- en vrachtverkeer van en naar de rijksweg A7. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder van de werkzaamheden. De provincie organiseert op maandag 25 juni een informatieavond voor inwoners van Gorredijk.

“Het heeft even geduurd, maar we gaan nu echt los met de rondweg bij Gorredijk. Het verkeer in het dorp zal een stuk minder zijn, na de aanleg van de weg. De kinderen kunnen straks veilig de weg oversteken om bij de school en sportvoorzieningen te komen. En daar doen we het voor,” aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. Aannemer Haarsma uit Tjerkwerd maakt in het tracé van de rondweg nieuwe rotondes ter hoogte van de kruisingen met de Hegedyk en de Nijewei. Verder worden de rotondes Koaibosk/Badweg en de aansluiting op de Alde Ie aangepast, komt er een fietstunnel in De Leijen en neemt de provincie maatregelen om de flora en fauna in het gebied te beschermen. Veiligheid Met de aanleg van de nieuwe rondweg willen provincie Fryslân en gemeente Opsterland de doorgaande route naar de A7 verbeteren. Op deze manier vergroot het de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Gorredijk aanzienlijk. De nieuwe rondweg moet de verkeersintensiteit en geluidsoverlast in het dorp verminderen. Nadat de nieuwe rondweg open is, wil de gemeente Opsterland de Badweg, Nijewei en Hegedyk opnieuw inrichten zodat deze vooral aantrekkelijk wordt voor lokaal verkeer. Informatieavond De provincie Fryslân organiseert een informatieavond over de aanleg van de rondweg op maandag 25 juni 2012 vanaf 19.30 uur in Cultureel Centrum De Skâns, Loaijersstrjitte 2 in Gorredijk. Meer informatie over dit project is ook te vinden op www.fryslan.nl/gorredijk.