Dorpshuis Lippenhuizen dreigt uit mfc-project te stappen

Beetsterzwaag - Het dorpshuis van Lippenhuizen doet niet mee als de mfc-variant van wethouder Klaas de Boer doorgang vindt. Daartoe zal het bestuur de leden en verenigingen van De Mande oproepen, waarschuwt voorzitter Jan Harm Eppinga aan de vooravond van de raadsbeslissing.

Met het dreigement zette Eppinga maandagavond de gemeenteraad onder druk in de voorbereidende commissievergadering over het nieuw te bouwen multifunctionele centrum in Lippenhuizen. Als de raad namelijk kiest voor het collegevoorstel om het mfc aan de rand van het dorp te bouwen, in plaats van bij de sportvelden, loopt het dorpshuis de kantine-inkomsten van de sporters van THOR mis. Dan scheept de raad De Mande op met een exploitatie die geen stand kan houden, aldus Eppinga. Geeft het dorpshuis vervolgens zijn aandeel aan vierkante meters op dan blijft er van het idee multifunctioneel centrum niets over, vijftien jaar moeizaam overleg en de inhuur van een kostbaar adviesbureau ten spijt. Slechts de basisschool resteert dan nog als gebruiker. In het scenario van de wethouder komt het beoogde mfc aan de Swanneblom, een locatie die de gemeente al in handen heeft. Dat scheelt aanzienlijk in de bouwkosten, beargumenteert De Boer de plotselinge keuzewending, en daardoor zou het plan van 2.3 miljoen euro ook beter te verantwoorden zijn ten aanzien van de andere woondorpen met ideeën over een brede school. Volgens De Boer blijkt uit de praktijk in Langezwaag en Frieschepalen dat mfc’s best de broek kunnen ophouden zonder directe kantineopbrengsten van sportverenigingen. De Lippenhústers zijn verbijsterd over het uiteindelijke voorstel van het college. De onverwachte switch staat haaks op de zorgvuldig voorbereide locatiekeuze van de initiatiefgroep, waarover de gemeente zelf de regie voerde, en die wordt ondersteund door de bevindingen van het ingehuurde adviesbureau BCN uit Drachten. Om hun verontwaardiging kracht bij te zetten togen de dorpelingen massaal naar de commissievergadering om de maar liefst vier insprekers te steunen. De vertegenwoordigers van plaatselijk belang, dorpshuis, school, en sportvereniging trokken de betrouwbaarheid van de gemeente in twijfel en betwistten de cijfers en aannames van wethouder De Boer over investeringsbedragen en gebruiksoppervlak. Als bovendien de verouderde faciliteiten van THOR buiten het plan vallen dan voorziet voorzitter Fokko Bosker dat de sport geleidelijk uit Lippenhuizen verdwijnt naar de omliggende dorpen. ‘Geef ons een goede uitgangspositie mee’, luidde zijn klemmend beroep op de raad. De hartstochtelijke pleidooien sloegen aan bij de politiek; Ria Blaak van de PvdA vond het onfatsoenlijk om Lippenhuizen met een exploitatietekort op te zadelen en VVD-er Hielke de Vries bespeurde maar weinig maatwerk in het collegevoorstel. Alle partijen laakten de manier waarop de plotse wijziging was gecommuniceerd met het dorp. De raadsleden willen meer inzicht in de cijfers van wethouder De Boer voordat zij op 2 juli een besluit nemen.