CBS De Opdracht uit Ureterp haalt ruim 7.000 euro binnen voor KiKa

Ureterp - CBS De Opdracht uit Ureterp heeft met een speciale actie in de laatste schoolweek het formidabele bedrag van € 7.120,61 binnengehaald voor Stichting KiKa 'Kinderen Kankervrij'.

Volgens goede traditie wordt op CBS De Opdracht aan de laatste schoolweek voor de zomervakantie een ludieke draai gegeven. Elke dag vinden er in deze week bijzondere activiteiten plaatsDit jaar waren dat onder meer een spelcircuit rondom de school, dansworkshops met een presentatie aan de ouders en een gekostumeerd partijtje voetbal tussen leerkrachten en leerlingen van groep 8. Vaste onderdelen zijn de uitvoering van de afscheidsmusical en de slotavond van groep 8. Ouderraad Dit jaar werd in de slotweek een bijzonder programmaonderdeel ingelast. Maandagmiddag werden er allerlei activiteiten georganiseerd, met als doel om geld in te zamelen voor Stichting Kika. Bijzonder aan dit geheel was dat de gehele organisatie in handen van de ouderraad lag. De ouderraad wilde graag iets doen voor Kika. Kevin Tromp De school werd twee jaar geleden plotseling geconfronteerd met een leerling die botkanker kreeg. Deze leerling, Kevin Tromp, zit nu in groep 8 en voor de school was dat een mooi moment om nog eenmaal samen met hem een actie te voeren. Kika strijd namelijk tegen kinderkanker en stelt vanuit haar fonds geld beschikbaar voor onderzoek en hulp aan mensen die met kinderkanker worden geconfronteerd. Met Kevin gaat het gelukkig op dit moment heel goed, maar de angst voor kanker blijft. Perfecte show Een aantal ouders is maandenlang bezig geweest met een terdege voorbereiding van de actie en het zoeken van sponsoren. Dit resulteerde afgelopen maandag in een perfecte middag voor ouders, leerlingen en geïnteresseerde bezoekers. Een show van clowns, een springkussen, een vrijmarkt en een sponsloop zorgde voor een grote bron van inkomsten. Recordbedrag Woensdagochtend kon daarom door Marjet Poutsma als afgezant van alle 296 leerlingen aan Sabina de Jong van Kika maar liefst een bedrag van € 7.130,61 worden overhandigd. Een recordbedrag voor CBS De Opdracht als het gaat om actievoeren met een speciaal doel. De school is de vele vrijwilligers en sponsoren dan ook bijzonder erkentelijk voor hun inbreng en inzet.