Hoogspanningslijn Eemshaven-A'dam niet langs Opsterlandse A7

Opsterland - De nieuwe hoogspanningskabels van de Eemshaven naar Amsterdam komen niet over Opsterlands grondgebied te lopen.

Het Rijk kiest voor verdubbeling van het bestaande hoogspanningstracé langs Leeuwarden en Heerenveen om straks de opgewekte stroom van de elektriciteitscentrales in de Eemshaven naar grootverbruikers in de Randstad te transporteren. Lange tijd was ook de kortere verbinding door Opsterland langs de A7 in beeld, maar deze optie valt definitief af nu de milieueffecten zijn onderzocht. Zo is in tijdsbestek van een paar weken dit het tweede grote infrastructureel project dat Opsterland bespaard blijft, al eerder werd duidelijk dat de spoorlijn niet door zou gaan.