Turfroute krijgt overstapplaatsen voor waterrecreanten

Opsterland - GORREDIJK - De Turfroute krijgt overstapplaatsen voor waterrecreanten. De bestaande aanlegplaatsen in de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland worden opgeknapt en krijgen stroomtappunten, toeristische informatie, een oplaadstation elektrisch varen en verlichting.

De toeristische regio Zuidoost Fryslân wil meer watersporttoeristen naar de regio trekken en hen laten kennismaken met de vaarwegen in dit prachtige gebied. Doel is om toervaarders langer vast te houden in de regio. Dat kan als ze mogelijkheden krijgen om over te stappen naar andere recreatievormen. Een overstapplaats is voor iedere bezoeker van de Turfroute een logisch punt om over te stappen van waterrecreatie naar landrecreatie (en andersom). Het zijn locaties waar bezoekers een aantal voorzieningen aantreffen. Zo kunnen ze er overnachten, informatie aantreffen over toeristische mogelijkheden in de regio en kunnen ze direct overstappen op bijvoorbeeld wandel- of fietsroutes. De Turfroute wordt momenteel in zijn geheel aangepakt in het kader van het Friese Merenproject. Door te baggeren wordt de route toegankelijk gemaakt voor boten met een diepgang van 1.30. Ook worden walbeschoeiingen opgeknapt. De kosten van de overstapplaatsen bedragen € 80.000. de beide gemeenten betalen daarvan 60 procent, de provincie Fryslân 40 procent.