Sjoerd Sikma uit Bakkeveen koninklijk onderscheiden

Bakkeveen - Sjoerd Sikma uit Bakkeveen is vanmiddag in zijn woonplaats benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Klaas de Boer speldde de 72-jarige decorandus de bijbehorende versierselen op.

Sjoerd Sikma (72 jaar) werd onderscheiden op grond van zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten die hij van 1976 tot op heden heeft ontplooid op diverse maatschappelijke terreinen. Een overzicht van enkele activiteiten: van 1976 tot 1998 was Sikma bestuurslid en voorzitter van de schoolvereniging Haskermeer en omstreken en van 1982 tot 1996 bestuurslid en voorzitter van het waterschap Tjonger Compagnonsvaarten. Daarnaast was hij van 1990 tot 1994 actief als bestuurslid van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Van 1997 tot 2005 vervulde Sikma diverse (bestuurlijke) functies binnen de Gereformeerde Kerk in Haule, Haulerwijk en Waskemeer. Vanaf 2001 tot op heden is Sikma voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond van de afdeling Haulerwijk- Waskemeer. Daarnaast is Sikma van 2007 tot op heden scriba van de classis in Drachten van de Protestantse Kerk in Nederland.