Friesland brengt leegstaande gebouwen in kaart

Friesland - Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten onvoldoende inzicht hebben in leegstaande gebouwen binnen hun gebied. Daarom start de Provincie Friesland woensdag een inventarisatie van het industrieel erfgoed in Friesland.

Het herbestemming projectteam zal de opdracht uitvoeren. Het team bestaat uit de stichtingen Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Industrieel Erfgoed Friesland en DBF. Deze partijen hebben veel kennis en ervaring op hun vakgebied. Het team wordt naar alle gemeenten, dorpsbelangen, historische verenigingen en aanverwante organisaties in Friesland gestuurd. De gegevens worden gebruikt voor beleidsanalyse en –advies en worden op verschillende momenten in het onderzoek bekend gemaakt. Een ander doel van het onderzoek is om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De vraagkant wordt daarom ook in beeld gebracht. Zo onderzoekt het projectteam onder andere welke bedrijven en organisaties op zoek zijn naar een karakteristiek industrieel pand. Dit onderzoek is een eerste stap in de richting van optimaal behoud van het erfgoed.