Oud-Gorredijkse Elisa Hoekstra promoveert op neuronenonderzoek

GORREDIJK - Elisa Johanna Hoekstra (32), oud-inwoonster van Gorredijk, promoveerde onlangs aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Haar proefschrift getiteld 'Lmx1a and Lmx1b driven programming of mesodiencephalic dopaminergic neurons' beschrijft het onderzoek naar moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van dopamine neuronen in het middenbrein.

Samenvattend kan gesteld worden dat er een groot aantal nieuwe genen zijn geïdentificeerd en er een meer gedetailleerd beeld is gekregen van de rol van deze genen tijdens de ontwikkeling van dopamine neuronen. Het goed in beeld brengen van diverse genetische programma's die betrokken zijn bij de vorming van verschillende groepen dopamine neuronen, is van essentieel belang voor het creëren van neuronen met het juiste profiel, uit embryonale stamcellen. Dit kan eventueel gebruikt worden voor transplantatie therapieën ter behandeling van onder andere de ziekte van Parkinson. Elisa Johanna Hoekstra is geboren in Oudega (Smallingerland) en groeide op in Gorredijk. Na het Bornego College te Heerenveen studeerde ze Biotechnologie aan het HLO in Groningen en vervolgens Biochemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 begon ze haar promotieonderzoek bij de afdeling Farmacologie en Anatomie van het Rudolf Magnus Instituut in het UMC Utrecht. Momenteel is ze werkzaam als postdoctoraal onderzoeker binnen dezelfde vakgroep bij het Swammerdam Institute for Life Sciences van de Universiteit van Amsterdam.