OpsterLanders noemt stijging afvaltarief 'onaanvaardbaar'

Beetsterzwaag - De afvalheffing voor de huishoudens in Opsterland stijgt komend jaar met 25 procent. Veel te veel, meent Opsterlanders.

Als enige partij stemde Opsterlanders bij het vaststellen van de gemeentelijke belastingen tegen de forse verhoging van de afvalheffing. Opsterlanders is het weliswaar eens met de overige partijen dat de dienstverlening kostendekkend dient te zijn, maar vindt een de stijging van een kwart te gek in deze tijd. ‘Dat moet dan maar ten laste van de reguliere begroting komen.’ In de tussentijd wil Opsterlanders het alternatief van bronscheiding uitwerken dat kosten kan besparen. Zo zouden mensen met een uitkering kunnen worden ingezet om gescheiden plastic in te zamelen. De partij had daarvoor een uitgewerkte motie klaarliggen. Onnodig, reageerde wethouder Wietze Kooistra: ‘Opsterlanders wordt op zijn wenken bediend’. Kooistra gaf aan al in vergevorderde onderhandeling met vuilverwerker Omrin te zijn over bronscheiding in Opsterland om de hoeveelheid restafval sterk terug te dringen. Een van de ideeën is om medewerkers van Caparis daarbij in te zetten. Op termijn zouden de kosten van de dure restverwerking dan mee kunnen vallen. Opsterlanders besloot daarop de uitkomst af te wachten, maar bleef bij hun onaanvaardbaar van de huidige verhoging.