Wethouder Piet van Dijk opent vernieuwde website Bakkeveen

Bakkeveen - Voor de pas aangetreden wethouder Piet van Dijk was afgelopen vrijdagavond de eer weggelegd om de totaal gemoderniseerde website van Bakkeveen in gebruik te stellen.

Op initiatief van inwoner Jan van Dalen ging de website van Bakkeveen in december 1999 van start. Mede door de inzet van de vele correspondenten, vanaf 2007, werd het een groot succes. Enkele jaren geleden werd naast oprichter, Jan van Dalen, een redactiecommissie samengesteld bestaande uit computerspecialist, Freerk Bloemhof, Siebren Bosma, Martijn van der Vaart en namens plaatselijk belang Bakkeveen, Lucas Olthof. In haar toespraak prees de voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen, Emy Hoogenboom, de inzet van de vele vrijwilligers. De website heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een belangrijke informatiebron voor de inwoners en de bezoekers van het toeristendorp. Speciale aandacht werd besteed aan de rubriek van de historie Bakkeveen, waar oud-inwoner Siebren Roelsma dagelijks vele uren mee bezig is geweest. Namens de plaatselijke ondernemers sprak de heer Jappie Stuiver zijn waardering uit voor de kwaliteit en het belang die de website heeft voor het zakenleven in Bakkeveen. De nieuwe website van Bakkeveen is tot stand gekomen met medewerking van het bedrijf Pronamic uit Drachten (voorheen Wijnjewoude). De gemeente Opsterland en de Rabobank Drachten hebben een financiële bijdrage geleverd.