Opsterland vraagt provincie ander zoekgebied windmolens

LUXWOUDE/LANGEZWAAG - Luxwoude en Langezwaag vrezen de komst van grote windmolens aan de rand van hun dorp. De gemeente probeert de paniek weg te nemen en roept de provincie op om zorgvuldiger te communiceren.

In Luxwoude en Langezwaag is grote commotie ontstaan nadat in een voorlopige ontwerpschets van de provincies opeens megawindturbines pal aan de dorpsgrens bleken te staan. Het desbetreffende MER kaartje klopte niet, maar zorgde wel voor de nodige opwinding bij de Plaatselijke Belangen. Het grondgebied van Heerenveen rond de A7, westelijk van de dorpen, is aangemerkt als onderzoekplaats voor een windmolenpark. Daarmee is niet gezegd dat de molens er daadwerkelijk komen, maar de kans is ook niet uitgesloten. De dorpsinwoners zijn beducht voor landschapsvervuiling en geluidshinder. De gemeente dringt er nu bij de provincie op aan om de dorpen bij de planvorming te betrekken en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In een brief aan de gedeputeerde stelt het college voor om de grenzen van het zoekgebied te verleggen ten gunste van Luxwoude en Langezwaag.