Spaarpot Opsterland goed gevuld

BEETSTERZWAAG - Opsterland heeft zijn spaargeld nog eens precies nageteld en aldus twee miljoen euro vrijgemaakt. Niet om leuke dingen mee te doen, maar als wisselgeld bij grote uitgaven.

Bij het napluizen van de Reserves en Voorzieningen, de gemeentelijke spaarpot waar de grondinkomsten in terecht komen, heeft wethouder financiën Rob Jonkman ruim twee miljoen euro weten vrij te spelen door onnodige reserves te schrappen. Eerder dit jaar had de onafhankelijk rekenkamer al op de exercitie aangedrongen. Voordat de politiek nu een gat in de lucht springt en denkt allerlei nare bezuinigingsmaatregelen met het bedrag te kunnen terugdraaien, waarschuwt Jonkman dat het om incidenteel geld gaat dat wettelijk niet ingezet mag worden om structurele zaken te bekostigen. ‘Voor de lopende begroting kunnen we het niet gebruiken.' Als binnenkort de grote projecten aan de orde komen – onder andere de dorpsvernieuwingen in Gorredijk en Bakkeveen – dan biedt het overschot de gemeenteraad ruimte om accenten te bepalen, aldus de wethouder. Jonkman bestrijdt de suggestie dat het extra geld de keuzes van het college vergemakkelijkt ten aanzien van hete hangijzers als de brede school in Lippenhuizen of de sportaccommodaties in Gorredijk. ‘Uiteindelijk gaat de raad daarover.' Rijk wil Jonkman de gemeente niet noemen, maar over de financiële weerstand maakt hij zich geen zorgen. ‘Opsterland scoort bovengemiddeld.' De lege pot van de vrije reserves is nu aangevuld met twee miljoen, als extra buffer houdt de gemeente 7.5 miljoen achter de hand voor calamiteiten. De bestemmingsreserves bedragen met elkaar 26 miljoen, en in de voorzieningen zit nog eens 3 miljoen euro. Opsterland heeft ook schulden - 30 miljoen, voornamelijk bij de Bank Nederlandse Gemeenten – maar daar staan weer bezittingen tegenover. Geschreven door Wim Bras