Trimbeetskinderen genieten in apenkooi

GORREDIJK - Leerlingen uit groep 3 van de openbare basisschool Trimbeets in Gorredijk hadden dinsdag een uitje. Voor hun gymles gingen ze naar de grote sportzaal van de Burgemeester Harmsma School. Eindexamenleerlingen van de opleidingen Zorg en Welzijn en Sport, Dienstverlening en Sport organiseerden daar voor hen een leuk programma.

De BHS-leerlingen hadden de opdracht om op school een activiteit te organiseren voor een doelgroep buiten de school. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de invulling van het programma en de hele organisatie. De nadruk ligt op met elkaar samenwerken, inleven in de doelgroep en goed organiseren. Ook de beroepshouding van dienstverlenende beroepen waarvoor deze opleidingen dienen is belangrijk. Dit type opdrachten passen in het zogenaamde competentiegerichte opleiden, waarvan de BHS een groot pleitbezorger is. Dit type onderwijs brengt leerlingen kennis en vaardigheden bij die goed aansluiten bij de beroepspraktijk. Ook kinderen van de kinderopvang en bewoners van De Miente zijn bij dergelijke opdrachten betrokken.