Actiegroep tegen windpark weer actief

LUXWOUDE - De zes jaar geleden opgerichte Werkgroep WynturbinesNEE is weer actief. Ditmaal keert de groep zich tegen het plan van Provincie Fryslân en B&W Heerenveen om een grootschalig windturbinepark te plaatsen onder andere vlak bij het dorp Luxwoude. De werkgroep is van mening dat de informatievoorziening van de overheid te kort schiet.

Niet alle betrokkenen worden geïnformeerd en over alle nadelige gevolgen voor omwonenden en landschap wordt te weinig vermeld. De werkgroep roept de mensen op om uiterlijk volgende week hun bezwaren tegen de aanleg van het windpark te laten horen.