OpsterLanders' Plan van de Arbeid stokt opnieuw

Beetsterzwaag - Het alternatieve Plan van de Arbeid van Opsterlanders, met de ambitie om 150 langdurige bijstandtrekkers aan vast werk te helpen, loopt opnieuw vast in de gemeenteraad. CDA en Christenunie zien de meerwaarde er niet van in. PvdA, VVD en Opsterlands Belang vinden de tijd nog niet rijp.

Ook na de tweede behandeling van het initiatievoorstel van Opsterlanders in de commissie Mienskip is nog niet duidelijk of hun Plan van de Arbeid op een meerderheid kan rekenen in de raad. CDA en CU zien zoveel overeenkomsten met het bestaande beleid van wethouder Wietze Kooistra dat de partijen de toegevoegde waarde niet zien zitten. Wel zouden wat de confessionelen betreft elementen uit het plan kunnen worden overgenomen. De overige partijen zeggen veel waardering voor het voorstel te hebben, maar hikken tegen de timing aan. Ook zijn zij nog niet overtuigd over de 1.9 miljoen euro die indiener Leo Andringa denkt te kunnen besparen. Ondanks de doorrekening van gemeenteambtenaren blijft die claim vaag. Doeke Venema van de PvdA deed een beroep op Andringa om zijn plan over de jaarwisseling heen te tillen. In december komt namelijk het beleidstuk over de arbeidsvoorzieningen van het college op tafel, en begin volgend jaar verwacht hij ook meer inzicht in nieuwe maatregelen van het kabinet. Het plan van Opsterlanders kan dan op waarde worden vergeleken, aldus Venema. Een duidelijk ontgoochelde Leo Andringa zei zich te zullen beraden op die suggestie.