Boerderij Wester 100 jaar geleden in verkoop

BAKKEVEEN - Het is op 21 oktober 100 jaar geleden dat de boerderij Wester Bakkeveen met een oppervlakte van 193 ha, waarvan een groot gedeelte heidegrond, publiek is verkocht. De pachter van dit bedrijf, Atze van der Meulen (1852-1929), had in het begin van de 20e eeuw een kudde schapen voor de begrazing van de heide.

Eigenaar van Wester Bakkeveen was destijds Fockema Andrea uit Beetsterzwaag. Na zijn overlijden besloten de vier erfgenamen de boerderij te verkopen. De notarisklerk Jelle Schroor te Beetsterzwaag werd volmacht gegeven om het bedrijf en de heidegronden via notaris K. Keuning te Beetsterzwaag publiek te veilen. Jacob Hepkema uit Heerenveen werd de nieuwe eigenaar van de boerderij Wester Bakkeveen met 24 ha landbouwgrond en 66 ha heideland. De boerderij werd aansluitend verpacht aan Gerrit Kiers afkomstig uit Smilde. Hepkema heeft na de ontginning van de heidegrond ten noorden van de Nije Feansterwei drie boerderijen laten bouwen en daarna aan de boeren verpacht. De boerderij Wester Bakkeveen werd na verloop van tijd verkocht aan pachter Kiers. De opeenvolgende eigenaren Kiers hebben zich in de loop der jaren steeds meer toegelegd op het toerisme en de naam Wester Bakkeveen aangepast in de prachtige moderne kampeerboerderij De Ikeleane. De historie van de familie Hepkema is vereeuwigd in de naam Hepkemapaad, een toeristische route tussen de Nije Feansterwei en de buurtschap De Bisschop, dat in juli 2012 is geopend. Bocke Wilt Dijkstra Voormalig bewoner van De Bisschop