Beweidingsgebied Mandeveld grotendeels afgesloten voor honden

Bakkeveen - Een groot deel van het beweidingsgebied Mandeveld wordt door Staatsbosbeheer afgesloten voor honden. Dit is nodig omdat loslopende honden veel overlast veroorzaken doordat ze de grazende koeien en paarden laten schrikken en incidenteel aanvallen.

De begrazing is van groot belang van het gebied omdat anders de heide verandert in bos. Daardoor kunnen bepaalde diersoorten zoals de ringslang verdwijnen. Als compensatie voor de hondeneigenaren wordt bij de Mjûmster Wei een wandelmogelijkheid aangelegd zodat de dorpsbewoners gewoon een dagelijks rondje kunnen blijven lopen. Bovendien zal een deel van het gebied achter de Slotplaats worden ingericht als losloopgebied. Behalve het afsluiten voor honden, zal ook een deel van het gebied 's nachts worden afgesloten.